Około 2 mln osób prowadzących działalność czekają w najbliższym czasie zmiany we wpłatach do ZUS.

Znane są już kwoty podstawowych składek na ubezpieczenia społeczne, jakie zapłaci około 300 tys. mikroprzedsiębiorców korzystających z ulgi przez pierwsze dwa lata od założenia działalności. Są one bowiem liczone od minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie o 200 zł, do poziomu 2800 zł. Nie jest jeszcze znana wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (poznamy ją dopiero w połowie stycznia 2021 r.). Ekonomiści szacują jednak, że powinna ona wynieść około 371,40 zł miesięcznie. Sumując noworoczne składki, widać jednak, że najniższa wpłata z działalności wyniesie w przyszłym roku około 637,18 zł i będzie aż o 28 zł miesięcznie wyższa od obecnej.

Czytaj także: Wyższa płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Ta kwota ma także stanowić dolną granicę wysokości składek płaconych przez kolejnych około 300 tys. mikroprzedsiębiorców zgłoszonych do małego ZUS+. Przypomnijmy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z przychodami w 2020 r. poniżej 120 tys. zł mogą zgłosić się do ZUS w styczniu z wnioskiem o objęcie preferencyjnymi składkami. Ulgowe wpłaty są liczone od zeszłorocznych dochodów. Jeśli były one niższe niż 6310,80 zł miesięcznie, będą oni mogli zapłacić mniej niż podstawowa obowiązkowa składka z działalności.

Z kolei podwyżka podstawowej obowiązkowej składki, którą płaci prawie 1,5 mln przedsiębiorców bez prawa do ulg, będzie w przyszłym roku symboliczna, bo wzrośnie tylko o 15,60 zł, do około 1447 zł. W 2020 r. przedsiębiorcy płacą 1431,48 zł miesięcznie, po rekordowej podwyżce o 114 zł.

Wynika to z wolniejszego wzrostu prognozowanego wynagrodzenia na kolejny rok. Ta kwota jest co roku przyjmowana przez rząd w ustawie budżetowej i oparta na prognozie rozwoju gospodarczego kraju. Prognoza na 2021 r. została mocno skorygowana przez skutki kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem. Pokazuje to jednak, jak nieżyciowy jest system obliczania składek z działalności gospodarczej, skoro najniższa obowiązkowa wpłata do ZUS z działalności rośnie o 28 zł, a najwyższa o 15,60 zł.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1596)