Taki sposób zwolnienia się z obowiązków socjalnych przewidziany jest wobec mniejszych zakładów pracy, tj. tych, które według stanu na 1 stycznia 2022 r. będą zatrudniały mniej niż 50 pracowników. Zbliżający się nowy rok jest dobrym momentem na odświeżenie zasad, na jakich wolno to zrobić.

Odpowiednia informacja