Projekt określa także minimalne wynagrodzenie godzinowe. Minimalna stawka za godzinę pracy ma wynieść 19,60 zł. Proponowana płaca minimalna byłaby wyższa o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w tym roku (2800 zł), tj. o 7,1 proc.  i stanowiłaby 51,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Propozycja rządu wykracza nieco poza obligatoryjne minimum wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nim minimalne wynagrodzenie w 2022 r. nie może być niższe niż 2 984,60 zł, a minimalna stawka godzinowa musiałaby wynosić co najmniej 19,50 zł.

Projekt zawiera te same propozycje, które rząd przedstawił w czerwcu do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Rada nie wypracowała jednak wspólnego stanowiska w ustawowym terminie 30 dni. W takiej sytuacji, zgodnie z prawem,  decyzję ostateczną podejmuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być jednak niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego.

Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, to według danych Ministerstwa Finansów ok. 2,2 mln osób. Obecnie zarabiają 2800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi teraz 18,30 zł brutto.

Przeciętna płaca w gospodarce w 2022 r. może - jak prognozuje rząd - przekroczyć 5,8 tys. zł.