Zawsze wypłacamy wynagrodzenia za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. Ale wyjątkowo 10 czerwca mieliśmy wypłatę za maj, a 30 za czerwiec. Teraz mamy problem, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracowników wynagradzanych zmiennymi składnikami wynagrodzenia (prowizje). Czy mamy uwzględniać je z czterech miesięcy?

Tak. W podstawie wynagrodzenia za urlop, obliczanych ze składników zmiennych, trzeba uwzględnić ich łączną wartość z czterech miesięcy, jeśli ich wypłata nastąpiła w ciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Przeczytaj cały artykuł w serwisie płatnym