Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację rozporządzenia regulującego należności, jakie otrzymują policjanci delegowani do pełnienia służby poza granicami.

Podstawowym świadczeniem jest dodatek zagraniczny ustalany w dolarach amerykańskich (USD). Obecnie cały skład kontyngentu w Kosowie pobiera dodatek w maksymalnej wysokości dla danej funkcji. Uniemożliwia to wprowadzanie indywidualnych podwyżek tego świadczenia, co w połączeniu ze słabnącym kursem dolara utrudnia znalezienie chętnych na misje. Dlatego zdaniem MSWiA potrzebne są nowe kwoty dodatku.

Dotychczasowe stawki maksymalne powiększone o 5 – 10 USD będą stanowiły minimum, a nowe stawki maksymalne będą podniesione w stosunku do obecnych mniej więcej o 50 proc.