[b]Tak. [/b]Uznał tak [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 17 lutego 2004 r. (I PK 217/03). [/b]

Można z niej zatem ująć długi pracownika, pod warunkiem że zostaną zachowane odpowiednie limity i – gdy przepisy tego wymagają – kwota wolna od potrąceń. Pozostaje tylko wątpliwość, czy kwotę wolną należy pozostawić jedną dla zsumowanych świadczeń (poborów i odprawy) czy dwie: odrębnie dla odprawy i odrębnie dla pensji.

Zdania ekspertów są podzielone. Zwolennicy drugiego rozwiązania uważają, że odprawa emerytalna nie jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, ale świadczeniem z nią związanym. Dlatego z odprawy pracownikowi też powinna pozostać kwota wolna od potrąceń.

Sumowanie kwot wypłacanych z różnych tytułów w jednym terminie i dopiero od tej sumy ustalanie kwoty, którą można potrącić, prowadzi zdaniem tych ekspertów do ograniczenia ochrony.