984,15 zł to kwota wolna od potrąceń w 2011 r., jeśli pracownik ma podstawowe koszty uzyskania przychodu (KUP) i złożył PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy). Jej wartość jest inna, gdy zatrudniony ma podwyższone koszty uzyskania przychodu albo nie złożył PIT-2.

Musimy to uwzględnić, dokonując potrąceń innych niż alimentacyjne z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka) za 2010 r., wypłacając je do 31 marca br. I zostawić pracownikowi taką kwotę wolną, jaka go dotyczy w 2011 r.

19 stycznia br. informowaliśmy ([link=http://www.rp.pl/artykul/56565,595822-Komornik-na-pewno-nie-zabierze-calej-trzynastki.html]"Komornik na pewno nie zabierze całej trzynastki"[/link]), że nie ma jednego poglądu w kwestii, czy do trzynastki za poprzedni rok kalendarzowy wypłacanej w następnym stosujemy kwotę wolną z minionego czy bieżącego roku. Przyjęliśmy, że tę drugą. Ale dla potwierdzenia tej opinii lub jej zaprzeczenia wystąpiliśmy do Głównego Inspektoratu Pracy o stanowisko.

Ten uznał, że trzeba stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia. Zatem z 2011 r. przy nagrodach rocznych za 2010 r. Oznacza to, że mieliśmy rację.

[ramka][b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/600684.html]Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy nadesłane 26 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym (GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP)[/link][/b] [ramka]

[b] Więcej [link=http://www.rp.pl/temat/56565.html]o potrąceniach z wynagrodzenia[/link][/b][/ramka]