- W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu wynagradzania całej załodze wypowiedzieliśmy dotychczasowe warunki pracy i płacy. Pracownik, który jest w okresie 3-miesięcznego wymówienia takich warunków (do 31 marca), przyniósł zaświadczenie z banku, gdzie firma deklaruje, czy znajduje się on w okresie wypowiedzenia. Co mamy w nim wpisać według stanu dzisiejszego i jak wypełnić taki dokument po 15 lutego, czyli po upływie połowy okresu wypowiedzenia?

Pierwsza zasada, którą zawsze powinien kierować się pracodawca, to ujawnienie prawdy i faktycznego położenia etatowca. Nie wolno mu zataić, że podwładny jest w okresie wypowiedzenia.

Istotnie sytuacja prawna i perspektywa tej osoby znacząco różnią się w zależności od terminu wypełnienia zaświadczenia dla banku. Ale i ta instytucja, i zainteresowany pracownik muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jego przyszłość zawodowa może być niepewna. To prawdopodobnie wpłynie na decyzję banku w sprawie kredytu.

Jeśli pracodawca odpowiada na pytanie, czy pracownik obecnie (do połowy lutego) jest w okresie wypowiedzenia, potwierdza tę informację, gdyż tak w istocie jest. Może ją jednak uzupełnić o wiadomość, że chodzi o wypowiedzenie warunków pracy i płacy na podstawie art. 42 § 1–3 k.p., które upłynie w określonym terminie. Istotą tzw. wypowiedzenia zmieniającego jest modyfikacja dotychczasowych zasad zatrudnienia pracownika po upływie okresu wymówienia tych warunków. Nie chodzi więc o definitywne rozstanie ?z nim. Ponadto w powszechnej już świadomości funkcjonuje – miejmy nadzieję, że ma ją też oficer kredytowy i szefostwo banku – że za inicjatywą takiego wymówienia zawsze stoi szef. To on narzuca pogorszenie warunków.

Nie oznacza to jednak, że pracownik nie ma tu żadnej roli. Może przecież nie zgodzić się z decyzją pracodawcy ?o modyfikacji podstaw zatrudnienia. Słusznie zauważa czytelniczka, że do połowy swojego okresu wypowiedzenia każdy etatowiec ma prawo nie przyjąć nowych warunków. Musi jednak o tym wyraźnie poinformować pracodawcę ?i z tą wiadomością zmieścić się w tym terminie. Taka decyzja oznacza zaś, że wypowiedzenie zmieniające przekształci się ?w definitywne, ale chodzi o jego skutek, a nie tryb rozstania. Stosunek pracy zakończy się z datą określoną w pierwotnym wypowiedzeniu zmieniającym. Wypełniając więc w takiej sytuacji pismo dla banku, czyli już po połowie lutego i odmownej decyzji pracownika, szef musi zastrzec, że pozostaje on na etacie tylko do końca marca.