W Dzienniku Ustaw z 18 września 2019 r. pod poz. 1778 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zgodnie z jego treścią, w przyszłym roku wynagrodzenie zasadnicze w Polsce nie będzie mogło być niższe niż 2600 zł. Zmiana minimalnej płacy znacząco wpłynie na sytuację uczestników PPK.

Niższa podstawowa