W zeszłym tygodniu policja wysłała do PZPN pismo, w którym wydała negatywną opinię „w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa sportowej imprezy masowej".

W uzasadnieniu komendant rejonowy Policji Warszawa VII podinspektor Jarosław Misztal napisał, że „Stadion Narodowy nie jest wyposażony w kompatybilny system służący do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji" zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Swoją opinię wydał również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Straż wytknęła organizatorom m.in. niespójności w dokumentacji, a zarządcy stadionu nieprzedstawienie dokumentów dotyczących okresowych przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych

W wydanym dziś oświadczeniu PZPN poinformował, że zaplanowane na 5 marca spotkanie, odbędzie się w terminie. PZPN przesłał dodatkowe dokumenty, na podstawie których policja wydała pozytywną opinię w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa. Wydana w ubiegłym tygodniu negatywna opinia policji straciła swoją moc.