Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia

Nowoczesna infrastruktura i specjalistyczna aparatura medyczna to klucz do wysokiej jakości ochrony zdrowia. W ciągu ostatnich lat rozwój tego sektora w Polsce znacznie przyspieszył. To efekt działania m.in. Funduszy Europejskich.

Publikacja: 13.12.2022 12:00

Zakupione dzięki unijnym dotacjom karteki pomogły w skuteczniejszej walce z Covid–19

Zakupione dzięki unijnym dotacjom karteki pomogły w skuteczniejszej walce z Covid–19

Foto: Łukasz Wójcik

Publikacja partnera: Ministerstwo Zdrowia

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) zrealizowano setki projektów, a ich efekty są dziś widoczne na każdym kroku. Udało się zmodernizować i wyposażyć wiele szpitali i placówek ochrony zdrowia, a także utworzyć nowe jednostki organizacyjne systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na zdrowotnej mapie Polski.

Złota godzina dla ratownictwa medycznego

Chyba żaden zawód nie zyskał tak wielkiego uznania w dobie pandemii jak ratownik medyczny. Od szybkości i jakości interwencji pogotowia zależy życie i zdrowie ludzkie. Dlatego, aby zachować zasadę tzw. złotej godziny, tak ważne jest doinwestowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój ratownictwa medycznego w Polsce. Dzięki unijnej pomocy prawie miliard złotych przeznaczono na zapewnienie pacjentom możliwości dotarcia do szpitala maksymalnie w 60 minut od momentu wezwania pomocy. Aby było to możliwe, konieczne było wypełnienie „białych plam" na mapie Polski – miejsc, w których dostęp do szpitalnego oddziału ratunkowego był znacznie utrudniony.

Ideą inwestycji służących rozwojowi ratownictwa medycznego było zapewnienie wszystkim mieszkańcom kraju jednakowych szans uzyskania niezbędnej pomocy medycznej, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W tym celu zmodernizowano i doposażono w nowoczesny sprzęt medyczny 242 szpitalne oddziały ratunkowe oraz utworzono 23 nowe, takie oddziały. Niektóre inwestycje wymagały budowy lub remontu całodobowych lądowisk dla śmigłowców. Dodatkowo zmodernizowano i doposażono 13 centrów urazowych, a także utworzono 12 nowych centrów urazowych. Wszystkie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Również w tym przypadku zadbano, aby przy centrach urazowych znalazły się lotniska całodobowe. Dzięki unijnym dotacjom unowocześniono także bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Zyskały one nowy sprzęt pozwalający na odbywanie nocnych lotów, co zwiększa szanse na udzielanie pomocy medycznej w trudnych warunkach pogodowych.

Kluczowym działaniem dla rozwoju systemu ratownictwa medycznego był zakup 219 nowoczesnych ambulansów. Nowe karetki zapewniły skuteczniejszą walkę z pandemią Covid-19 oraz wzmocniły system ochrony zdrowia.

Placówki medyczne coraz skuteczniej pomagają leczyć choroby cywilizacyjne

Dofinansowanie ochrony zdrowia przez Fundusze Europejskie przekłada się na większą wydajność i jakość usług medycznych. Dodatkowe ścieżki finansowania dają impuls prorozwojowy w obszarze profilaktyki, diagnozowania i terapii wielu schorzeń.

Z uwagi na obserwowane trendy epidemiologiczne i demograficzne, w celu efektywnego dbania o zdrowie Polaków, pula unijnego dofinansowania w wysokości prawie 2 mld zł, została przeznaczona na wsparcie oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych o znaczeniu ponadregionalnym, na których leczeni są pacjenci z chorobami stanowiącymi najistotniejsze problemy zdrowotne w Polsce. Doinwestowane zostały m.in. oddziały, na których leczone są nowotwory oraz choroby: układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego czy psychiczne.

W przypadku wsparcia onkologii unijna pomoc oznaczała zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych oraz zaopatrzenie placówek medycznych w sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji.

Aby zwiększać dostęp do nowoczesnych metod leczenia onkologicznego, znacząca pula środków unijnych została przeznaczona na rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury medycznej. Skorzystało na tym 37 podmiotów leczniczych. Placówki zostały również wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną m.in.: akceleratory, rezonanse magnetyczne, wielospecjalistyczne stacje diagnostyczne do analizy i opisywania badań, aparaty RTG oraz gamma kamery. Wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt umożliwiło pacjentom onkologicznym dostęp do niewykonywanych wcześniej terapii, w tym stosowania metod mniej inwazyjnych, bezpieczniejszych i umożliwiających skrócenie procesu terapeutycznego.

Dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 uruchomiono np. radiologię interwencyjną w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie. W Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie wdrożono nowoczesną diagnostykę z zastosowaniem znakowanego radioizotopowo przeciwciała przeciwko antygenowi. Procedura ta znajduje zastosowanie w przypadku leczenia przerzutów raka jelita grubego oraz raka wątrobowokomórkowego u pacjentów, których nie można leczyć standardowymi metodami.

Innym przykładem dofinansowania onkologii ze środków unijnych jest budowa w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym, nowego, podziemnego odstojnika do składowania i utylizacji odpadów radioaktywnych.

Unijne projekty, służące doinwestowaniu szpitali onkologicznych, mają na celu wzrost odsetka osób przeżywających pięć lat od zakończenia terapii onkologicznej. Wzrost wskaźnika przeżywalności ma iść w parze z poprawą jakości życia chorych oraz większymi szansami na ich powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Unijna pomoc wzmacnia Podstawową Opiekę Zdrowotną

Komisja Europejska przygotowała także kompleksowy plan naprawczy, który ma ułatwić państwom członkowskim uporanie się z kryzysem gospodarczym, wywołanym przez pandemię Covid-19. Program nosi nazwę REACT-EU. Jest jednym z elementów instrumentu NEXT Generation EU, czyli unijnego pakietu odbudowy po pandemii Covid-19. Wspiera projekty inwestycyjne, które zwiększają możliwości wprowadzania kryzysowych środków naprawczych, zwiększają odporność gospodarki i przyczyniają się do jej ekologicznej i cyfrowej odbudowy. Pula środków REACT-EU przeznaczeniem na realizację zadań służących wspieraniu naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia to 1,5 mld zł.

Dzięki Funduszom Europejskim już wkrótce placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z całego kraju będą mogły skorzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Wspierana przez Unię Europejską w ramach środków z inicjatywy REACT-EU cyfryzacja POZ to także dobra wiadomość dla samych pacjentów. Zapewnienie lekarzom POZ dostępu do dokumentacji medycznej wytworzonej w innych podmiotach pozwoli znacznie skrócić czas między rozpoznaniem choroby a rozpoczęciem leczenia i tym samym zapewni pacjentom lepszą jakość procesu terapeutycznego.

Szukając opieki medycznej pacjenci w pierwszej kolejności zgłaszają się do placówek POZ. Dlatego, aby wzmocnić system ochrony zdrowia i przygotować go na sprawną reakcję w sytuacjach kryzysowych, niezbędne jest zaopatrzenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz integrację ich systemów informatycznych z centralnym systemem e-zdrowia. W ten sposób placówki POZ zyskują szybki dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, wytworzonej również w innym podmiocie leczniczym. Przekłada się to na zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia.

Korzyści z wprowadzanych narzędzi cyfrowych czerpią zarówno pacjenci, personel medyczny, jak i same placówki. Pacjenci zyskują przede wszystkim możliwość korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli dokumentacji on-line zawierającej informacje m.in. o udzielonych świadczeniach, przebytych chorobach, przepisanych lekach. Wgląd do tych danych wymaga jedynie dostępu do Internetu i zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta. W praktyce dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej znacznie ułatwia pacjentowi korzystanie z opieki medycznej, bo cała dokumentacja jest zawsze pod ręką.

Plany na kolejne lata

Niebawem planowane jest nowe rozdanie unijnych środków. Inicjatywy służące działaniom w obszarze systemu ochrony zdrowia będą kontynuowane w zatwierdzonym już przez Komisję Europejską Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Program FEnIKS zakłada wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wzmocnienie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) zlokalizowanej przy szpitalach ponadregionalnych, wsparcie psychiatrii (w powiązaniu ze zmianami w systemie opieki psychiatrycznej) oraz wsparcie ratownictwa medycznego.

Dofinansowanie mają uzyskać projekty podnoszące dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz zwiększające ich skuteczność. Kwota przeznaczona na obszar zdrowia wynosi 650 mln euro!

Publikacja partnera: Ministerstwo Zdrowia

Publikacja partnera: Ministerstwo Zdrowia

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) zrealizowano setki projektów, a ich efekty są dziś widoczne na każdym kroku. Udało się zmodernizować i wyposażyć wiele szpitali i placówek ochrony zdrowia, a także utworzyć nowe jednostki organizacyjne systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na zdrowotnej mapie Polski.

Pozostało 95% artykułu
Obszary medyczne
Ryszard Bugaj: Nowa polityka zdrowia
Obszary medyczne
Lekarze bez Granic chcą skończyć z gruźlicą na świecie
Obszary medyczne
22 lipca to Światowy Dzień Mózgu. Chorych neurologicznie jest coraz więcej
Obszary medyczne
Pielęgniarka skieruje na badania na NFZ
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Obszary medyczne
Ustawa o badaniach prawie gotowa
Obszary medyczne
Czy w aptekach zabraknie leków? Bez pilnej nowelizacji ustawy refundacyjnej to możliwe