„Mój Prąd” - terminy składania wniosków

Pierwsza tura wypłacania dotacji rozpoczęła się 30 sierpnia 2019 roku, a  zakończyła 20 grudnia 2019 roku, jednak już od 13 stycznia 2020 ruszył drugi nabór wniosków uprawniających do otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego. Przyznawanie dofinansowań w ramach drugiego etapu projektu będzie trwać do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Łączny budżet przeznaczony na ten cel to kwota 1 mld złotych, a wypłaty realizowane będą maksymalnie do końca 2025 roku. Jednak im wcześniej zdecydujemy się na instalacje solarne, tym szybciej zwrócą się rzeczywiste koszty inwestycyjne.

„Mój Prąd” - jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dofinansowania można złożyć na dwa sposoby:

w formie papierowej – wz

ó

r formularza zgłoszeniowego dostępny jest na oficjalnej stronie rządowej www.gov.pl. Wypełniony formularz opatrzony podpisem wnioskodawcy należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie lub przesłać

kurierem,

w formie elektronicznej – wniosek przez Internet wymaga posiada profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu.

Projekt „Mój Prąd” - kto może się starać o dotację?

Głównymi beneficjentami rządowego programu „Mój Prąd” są osoby fizyczne zaopatrujące gospodarstwo domowe w energię elektryczną na własne potrzeby. W praktyce oznacza to, że aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy posiadać panele fotowoltaiczne gotowe do użytku. Kolejnym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Ministerstwo Klimatu jest umowa kompleksowa zawarta z właściwym Operatorem Sieci Energetycznej.

Mój Prąd” - wysokość dotacji

Dofinansowanie z budżetu państwa na jedną mikroinstalację fotowoltaiczną może wynieść nawet 5 tys. zł, jednak wysokość tej kwoty nie może przekroczyć 50% rzeczywistych kosztów inwestycyjnych. W ramach projektu „Mój Prąd” możemy zamontować panele sanitarne o mocy wahającej się między 2 a 10 kWp.

„Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna

Od początku 2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć koszty instalacji paneli fotowoltaicznych od podstawy podatku. Biorąc udział w projekcie „Mój Prąd” nie tracimy praw do skorzystania z ulgi podatkowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że pobranie bezzwrotnej dotacji z budżetu „Mojego Prądu” jest jednoznaczne z utraceniem możliwości wzięcia udziału w innym rządowym projekcie - „Czyste Powietrze”.

Chcąc skorzystać z programu „Mój Prąd” warto zapoznać się z ofertą firmy 

Sungrant Sp.z o.o. która profesjonalnie zaprojektuje i zrealizuje inwestycję na doposażenie domu bądź zakładu pracy w instalację fotowoltaiczną oraz pomoże dopełnić wszelkich formalności związanych z dotacją PV.

Materiał Promocyjny