Czym jest przetarg mieszkaniowy i kto może wziąć w nim udział?

Przetarg mieszkaniowy to forma sprzedaży nieruchomości. Organizacją przetargów mieszkaniowych zajmują się różne podmioty, np. spółki Skarbu Państwa, urzędy miast i gmin czy spółdzielnie mieszkaniowe. Powodów, dla których mieszkania są oferowane w ramach przetargów, jest wiele. Przykładowo lokal mieszkalny może powrócić do zasobów spółdzielni mieszkaniowej po śmierci dotychczasowego najemcy. Z kolei spółki Skarbu Państwa mogą szukać kupca na opróżnione nieruchomości.

W przetargach wystawiane na sprzedaż są mieszkania w różnym stanie technicznym. Atrakcyjna, niższa niż rynkowa cena wywoławcza nie zawsze oznacza, że lokal jest zdewastowany – czasem wystarczy go tylko odświeżyć.

Czy każdy może wziąć udział w przetargu mieszkaniowym? Nie zawsze – zależy to od rodzaju przetargu. Pod tym względem przetargi dzielą się na:

Ograniczone. W przypadku przetargu ograniczonego wskazuje się konkretną grupę osób, które mogą do niego przystąpić, np. pracownicy danej jednostki.

Nieograniczone. Taki przetarg jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, a więc może w nim wziąć udział każdy.

Dodatkowo w ogłoszeniu o przetargu może znajdować się informacja o tym, że nie mogą do niego przystąpić pracownicy jednostki go organizującej.

Czy opłaca się wziąć udział w przetargu mieszkaniowym?

Przystępując do przetargu, nie można być pewnym wygranej (zakupu mieszkania). Czy ta metoda zakupu nieruchomości jest zatem opłacalna? Udział w przetargach mieszkaniowych ma co najmniej kilka zalet:

Atrakcyjna cena. Przykładowo PKP, które posiadają wiele nieruchomości mieszkalnych, proponują ceny średnio o 20 proc. niższe od rynkowych.

Brak lokatorów. W ramach przetargów oferowane są mieszkania bez lokatorów, co dla nabywcy oznacza to, że może się on od razu wprowadzić lub zacząć remont.

Zakup na przejrzystych zasadach. Przetargi mieszkaniowe są organizowane od wielu lat, a w ich ramach nabywa się mieszkania już wybudowane.

Przetargami mieszkaniowymi powinny zainteresować się również osoby poszukujące nieruchomości w centrum miasta. W większych miastach deweloperzy już dawno wykupili najatrakcyjniejsze grunty. Przetarg mieszkaniowy może być więc jedyną szansą na zakup lokalu w pożądanej i prestiżowej lokalizacji.

Mimo że przetarg mieszkaniowy wymaga nieco większego zaangażowania niż zakup mieszkania od dewelopera czy osoby prywatnej, korzyści – zwłaszcza finansowe – mogą być duże. To jeden z głównych powodów, dla których nie warto z góry przekreślać tego sposobu zakupu nieruchomości.

Gdzie szukać informacji o przetargach mieszkaniowych?

Ponieważ przetargi mieszkaniowe organizowane są przez różne podmioty, naturalnym pytaniem jest, gdzie szukać ogłoszeń. Jeszcze do niedawna osoby zainteresowane zakupem taniego mieszkania musiały wykazać się umiejętnością zdobywania informacji. Ogłoszenia o przetargach można znaleźć:

Na tablicach ogłoszeniowych urzędów miast i gmin oraz spółdzielni mieszkaniowych. Tablice znajdują się na terenie urzędów czy spółdzielni.

W działach ogłoszeń lokalnych serwisów informacyjnych oraz lokalnej prasie. W ten sposób informacje o przetargach docierają do miejscowej ludności.

W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Został on stworzony, aby udostępniać informacje publiczne, w tym o przetargach mieszkaniowych.

Z uwagi na rozproszenie informacji, w dotarciu do ogłoszeń o przetargach mieszkaniowych problem miały przede wszystkim osoby zainteresowane zakupem nieruchomości poza miejscem zamieszkania. Dziś odnalezienie informacji o przetargach mieszkaniowych jest znacznie łatwiejsze, a to z uwagi na powstanie serwisu Listaprzetargow.pl.

Wspomniana strona pozwala szybko zorientować się w ofertach nieruchomości wystawionych na sprzedaż w ramach przetargu. Dzięki intuicyjnej w obsłudze wyszukiwarce (wystarczy wpisać nazwę miasta i określić rodzaj nieruchomości), można szybko zdobyć informacje o przetargach, które odbędą się w najbliższym czasie. Oprócz przetargów na stronie Listaprzetargow.pl można znaleźć również informacje na temat odbywających się licytacji komorniczych oraz nieruchomości sprzedawanych przez syndyków.

Na co zwrócić uwagę, czytając ogłoszenie o przetargu?

Przetarg mieszkaniowy poprzedza ogłoszenie – w ten sposób informacja o nim jest podawana do publicznej wiadomości. To właśnie z ogłoszenia można poznać m.in.:

Przedmiot przetargu. Ta część komunikatu zawiera dokładne informacje o położeniu lokalu, jego metrażu, stanie prawnym i stanie technicznym budynku.

Termin i miejsce przetargu. Z reguły przetargi mieszkaniowe organizowane są ze sporym wyprzedzeniem – osoby nimi zainteresowane mają czas, aby obejrzeć mieszkanie i sprawdzić je pod względem prawnym.

Cenę wywoławczą nieruchomości. W ogłoszeniu podana jest minimalna cena, za jaką można zakupić lokal. Jeżeli organizowany przetarg to przetarg ustny, to w ogłoszeniu znajdzie się też wzmianka o zasadach postąpień, czyli podbijania ceny.

Warunki udziału w przetargu i zawarcia umowy. Organizator powinien poinformować o terminie zawarcia aktu notarialnego oraz o tym, która strona poniesienie koszty z nim związane (z reguły jest to nabywca nieruchomości).

Wysokość wadium. Aby przystąpić do przetargu, konieczne jest wpłacenie wadium – z reguły wynosi ono 10 proc. ceny wywoławczej nieruchomości. Należy je wpłacić na wskazany rachunek bankowy do dnia określonego w ogłoszeniu.

Istotny jest też rodzaj przetargu – organizowane są przetargi zarówno ustne, jak i pisemne. Dla przetargów mieszkaniowych popularniejsze są przetargi ustne. Mieszkanie nabywa osoba, która zadeklarowała najwyższą cenę. Przetargi pisemne charakterystyczne są dla nieruchomości użytkowych. W ich przypadku dla organizatora istotniejszy może być sposób zagospodarowania nieruchomości niż uzyskana z jej sprzedaży kwota.

Wygrana w przetargu – jak dalej postępować?

Transakcje, których przedmiotem jest nieruchomość, muszą zostać sfinalizowane w formie aktu notarialnego. Po wygranym przetargu organizator informuje o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Termin ten jest wyznaczany najpóźniej w ciągu 21 dni po rozstrzygnięciu przetargu. To szczególnie istotna informacja dla osób, które chcą sfinansować zakup nieruchomości z kredytu bankowego.

Osoby, które wygrały przetarg mieszkaniowy, pamiętać muszą o dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy konieczności wpłacenia pozostałej części ceny jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Druga odnosi się do ewentualnej zmiany terminu dokonania tej czynności – datę należy ustalić z organizatorem przetargu i najlepiej pisemnie potwierdzić ustalenia. W przeciwnym razie niestawiennictwo w kancelarii notarialnej może wiązać się z utratą wadium i zorganizowaniem kolejnego przetargu.

Po podpisaniu aktu notarialnego zwycięzca przetargu staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Oznacza to, że nabywca może w dowolny sposób rozporządzać lokalem, w tym również wynająć go czy sprzedać.

Materiał Promocyjny