Precyzyjną definicję tego wymaganego przepisami prawa zbioru dokumentów odnajdujemy w art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego.

Co w dokumentacji