Materiał powstał we współpracy z Otodom

To nie tylko jubileuszowe wydanie, ale i pierwsze z całkowicie nową kategorią, jaką są deweloperzy. Tym razem do konkursu zostaną zakwalifikowane wszystkie agencje, których ogłoszenia można znaleźć w serwisie, po to, by dokonać kompleksowego przeglądu jakości ofert wystawionych w 2022 r. Na dalszych etapach przeprowadzona zostanie pogłębiona oceny praktyki nieruchomościowej zakwalifikowanych uczestników oraz jakość obsługi klientów i na tej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy. Nowością jest również to, że po raz pierwszy w historii konkursu o tytuł Lidera Nieruchomości ubiegać się mogą również deweloperzy – zainteresowane firmy mogą wysyłać swoje zgłoszenia do 6 grudnia, przez formularz kontaktowy (lidernieruchomosci.otodom.pl/formularz). Zwycięzców poznamy w kwietniu 2023 r.

– Lider Nieruchomości to konkurs, w którym, jak w żadnym innym, selekcja przebiega bardzo precyzyjnie i wieloetapowo, co sprawia że nagroda w nim wskazuje na rzeczywiście właściwe postawy firmy wobec konsumentów. Co istotne, w przeciwieństwie do większości znanych mi konkursów, zgłoszenie nie wymaga opłaty, co oznacza że „Lider Nieruchomości” wymyka się narracji, że nagrody na rynku nieruchomości po prostu się kupuje – mówi Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo i członek kapituły. – Cieszy mnie, że konkurs rozszerzony został o deweloperów mieszkaniowych. Preselekcja Otodomu pozwoli nam w kapitule analizować tylko najbardziej pro konsumenckich deweloperów w rozumieniu procesu sprzedażowego. A to z kolei sprawia, że będziemy mieć czas i sposobność dokładnie przyjrzeć się produktom, które dostarczają. Nie zamierzamy oceniać deweloperów przez pryzmat cen nieruchomości czy wielkości oferty, ale jakości architektury, szacunku do miejsc w których budują, dbałości o środowisko, a nade wszystko poświęcić uwagę na sposób kształtowania mieszkań, przestrzeni wspólnych i podwórek z punktu widzenia funkcjonalności projektów – wyjaśnia.

Konkurs odgrywa ważną misję edukacyjną, jego celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług na rynku poprzez propagowanie najlepszych praktyk biznesowych. Wspiera kształtowanie i  umacnianie pozytywnego wizerunku branży nieruchomości, a znaczenie roli konkursu potwierdzają wyniki badań IQS. Według nich 40 proc. Polaków pozytywnie ocenia agentów nieruchomości, a aż 61 proc. osób, które z agentami już współpracowały, określa to doświadczenie jako dobre. 42 proc. badanych postrzega zaś branżę neutralnie. Widzimy, że wizerunek zarówno agentów jak i deweloperów poprawia się, niemniej jednak klienci stają się coraz bardziej świadomi i wymagający, dlatego tak ważna jest nieustanna praca nad dalszą profesjonalizacją branży i podnoszeniem jakości obsługi.

Materiał powstał we współpracy z Otodom