Poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z użytkowania wyrobów Samsung Electronics liczony od 2009 r. sięgnie w 2020 r. 250 mln ton. Ograniczane jest także zużycie energii. Ponieważ wzrost wielkości produkcji wymaga zwiększenia liczby zakładów i w konsekwencji większego zużycia energii, opracowane zostały 24 standardy jej oszczędzania. W przypadku nowych zakładów opracowano takie technologie oszczędności energetycznej, które brały pod uwagę zarówno charakterystykę obiektu, jak i wszystkie etapy projektowania procesu produkcyjnego.

Więcej zielonej energii

Szczególne znaczenie ma coraz większe wykorzystanie energii odnawialnej. W latach 2015-2019 we wszystkich obiektach firmy na świecie jej wykorzystanie zwiększyło się blisko piętnastokrotnie

Ze źródeł odnawialnych pochodzi m.in. całość energii wykorzystywanej w fabryce półprzewodników w Stanach Zjednoczonych i w zakładzie na Słowacji. Na dachach fabryki telewizorów i półprzewodników w Chinach zainstalowano elektrownię fotowoltaiczną o mocy 5,5 MW. Instalacje do wytwarzania energii fotowoltaicznej zostały zainstalowane także w zakładach Suwon w Korei, a kolejne instalacje, w tym geotermalne, zaplanowano w centrach logistycznych i fabrykach innych koreańskich miast. Założono, że w 2020 r. zakłady Samsung Electronics w Europie, USA i w Chinach mają wykorzystywać już tylko energię z odnawialnych źródeł. Tego rodzaju działania koncern zarekomendował swoim 100 najważniejszym partnerom biznesowym.

Aby chronić środowisko Samsung Electronics angażuje się w działania na rzecz gospodarki o zamkniętym obiegu. Zużyte produkty są bezpłatnie odbierane od konsumentów, a materiały poddaje się recyklingowi. Ten system pozwala nie tylko znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby naturalne, ale także na zmniejszenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania odpadów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom gleby i wód gruntowych przez wysypiska.

Ekologiczne projekty i produkty

W realizacji takich celów pomaga ekoprojektowanie. Pod uwagę brany jest wpływ produktu na środowisko na każdym etapie – od projektowania produktu po logistykę, dystrybucję i odbiór. Efektem ma być wykorzystywanie w produkcji jak najmniejszej ilości surowców, zwiększenie wydajności dystrybucji czy poprawienie skuteczności recyklingu. Przykładowo w telefonie Galaxy S10 wykorzystano bioplastik, odnowiony plastik i odnowiony papier. Z kolei suszarka Grande została zaprojektowana w taki sposób, by dało się ją zdemontować zwykłymi, łatwo dostępnymi narzędziami, a jej plastikowe elementy oznakowano w sposób ułatwiający recykling.

Samsung wspiera także firmy działające na rzecz ochrony środowiska. Jedną z nich jest startup Planet Heroes, który swoje działania prowadzi w ramach Samsung Inkubator Białystok. Planet Heroes to inicjatywa działająca na zasadach crowdfundingu, ale w obszarze palącego problemu zanieczyszczenia środowiska. Zasady są proste: każdy, kto posprząta zaśmiecony teren naturalny i udokumentuje akcję zdjęciami, może opublikować swoją aktywność na platformie i stać się Planet Heroes. Ci zaś, którym spodoba się ta inicjatywa, mogą ją wesprzeć finansowo, stając się patronami akcji. W ten sposób twórcy platformy chcą zbudować społeczność skupioną na wspólnym celu, jakim jest oczyszczanie planety z zalegających na niej śmieci.

Materiał promocyjny

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły