Dyrektor biura Związku Samorządów Polskich Grzegorz Grabowski potwierdził, że posiedzenie wspólne samorządowców poświęcone temu tematowi wyznaczono na 22 sierpnia. W najbliższych tygodniach dojdzie do spotkania ministra edukacji narodowej z samorządowcami i związkowcami celem znalezienia porozumienia.

Samorządowcy twierdzą, że wskutek pandemii ich sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Z kolei minister Dariusz Piontkowski jeszcze przed pandemią deklarował przygotowanie projektu dużej nowelizacji Karty nauczyciela.

Czytaj także: MEN szykuje zmiany w Karcie nauczyciela - co się zmieni

Władze Warszawy alarmują, że z roku na rok dopłacają coraz więcej do oświaty. Proponowane przez samorządowców zmiany budzą jednak kontrowersje.

– Zgodnie z Kartą nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższe, niż ona określa. W tym kontekście likwidacja tzw. czternastki nie poprawi sytuacji samorządów, na których wciąż będzie ciążył obowiązek zagwarantowania nauczycielom wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wymogom z ustawy.

Co więcej, likwidacja czternastki może utrudnić jego wykonanie, ponieważ poziom średniego wynagrodzenia trzeba by osiągnąć w inny sposób – komentuje mec. Hubert Sommerrey prowadzący Kancelarię Sommerrey&Partners.

Prawnicy nie kryją jednak, że postulaty samorządów są zrozumiałe i mają uzasadnione podstawy. Zwolnieniem ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali objęci mikroprzedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy zatrudniający do 49 pracowników, w tym mieszczące się w tym limicie jednostki oświatowe. A wiele rozwiązań wprowadzonych w okresie pandemii wpłynęło na sytuację finansową samorządów, szczególnie tych największych, które musiały zmierzyć się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami. A to pod takie samorządy podlegają największe szkoły.

Wiceprezes zarządu głównego ZNP Krzysztof Baszczyński podkreśla, że różnica interesów organizacji reprezentujących pracodawców i pracowników jest naturalna. Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni popiera żądania o zwiększenie subwencji, a nawet dołącza się do nich, gdyż aktualne nie zaspokajają wszystkich potrzeb placówek oświatowych (subwencji brakuje np. na gabinety pedagogiczno-psychologiczne czy koła zainteresowań). ZNP sprzeciwia się natomiast kategorycznie likwidacji wyrównań dla nauczycieli, które są formą rekompensaty. Baszczyński zwraca uwagę, że konieczne środki powinny znaleźć się w budżecie państwa.

Bez względu na to, jakie rozwiązania ostatecznie zostaną przyjęte, podstawowym celem powinno być uniknięcie strat finansowych po stronie nauczycieli.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ