Zmiany zasad zatrudniania pracowników jednostek systemu oświaty wprowadziły dwie nowe ustawy – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy i nowelizacja Karty Nauczyciela.

Ukrainiec jako opiekun lub pomocnik