Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele przedszkoli będą mogli kupować tańsze bilety kolejowe i autobusowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 oraz z art. 5 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1138; ost. zm. DzU z 2013 r., poz. 1421, dalej ustawa o ulgowych przejazdach) od 1 stycznia 2014 r. do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego uprawnieni są nauczyciele:

- przedszkoli publicznych lub niepublicznych,

- szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- akademiccy.

Jeszcze do końca grudnia 2013 r. uprawnienie do bonifikaty przy przejazdach nie przysługuje nauczycielom przedszkoli. Jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 listopada 2010 r. (K 2/10, DzU z 2010 r. nr 222, poz. 1456) orzekł o niezgodności z konstytucją ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Chodziło o zakres, w jakim przepisy te wyłączały nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczających uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Przysługująca nauczycielom 33-proc. zniżka dotyczy przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Jest to zarówno kolejowy w pociągach osobowych, jak i w autobusach w komunikacji zwykłej. Warto jednak pamiętać, że w poprzednich latach ulga dla pedagogów była wyższa i wynosiła 37 proc.

Podstawą do korzystania z upustu przy przejazdach koleją w pociągach osobowych są bilety jednorazowe lub miesięczne imienne (art. 4 ust. 7 ustawy o ulgowych przejazdach). Natomiast w autobusach komunikacji zwykłej są to bilety imienne miesięczne (art. 5 ust. 2 ustawy o ulgowych przejazdach).

Legitymacja służbowa nauczyciela lub legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego to dokumenty, które poświadczają uprawnienie do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

—Anna Ryl