Mimo protestów nauczycielskich związków zawodowych nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej, które powiela minimalne kwoty obowiązujące w poprzednich latach. Ostatnią podwyżkę ta grupa zawodowa otrzymała w 2012 r. (w zależności od stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł).

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 będą więc wynosić dla stażysty 2265 zł, dla nauczyciela kontraktowego – 2331 zł, dla nauczyciela mianowanego – 2647 zł, dla nauczyciela dyplomowanego – 3109 zł.

– Projekt Krajowy Brutto wzrasta. Wzrastają też ceny. Powinniśmy otrzymać podwyżki, tym bardziej że w nauczaniu mamy bardzo dobre rezultaty. Będziemy na ten temat rozmawiać z minister edukacji w poniedziałek – komentuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zgodnie z Kartą nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z czterech głównych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa oraz nagród.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne