Materiał partnera: BAT

Fabryka British American Tobacco w Augustowie już pięć lat temu zdobyła nagrodę w konkursie Fabryka Roku w kategorii Zielona fabryka. Jury konkursu oceniało między innymi efektywność energetyczną, ograniczenie strat w procesie produkcyjnym czy gospodarkę odpadami. Czy biznes tytoniowy chce być teraz kojarzony z ekologią?

Troska o środowisko naturalne przestaje być trendem, a staje stylem życia i częścią strategii firm. Branża tytoniowa nie różni się tu podejściem od innych – chcemy wpływać pozytywnie na nasze otoczenie, zależy nam na zwiększaniu efektywności energetycznej i redukcji zużycia wody. Żyjemy w takich czasach, które wymagają od nas jeszcze większej troski o środowisko, a przede wszystkim zdecydowanych działań w tym obszarze. Osiągnięcie tzw. neutralności środowiskowej zostało wpisane także w strategię naszego koncernu, który rozwija swoją działalność w Polsce od trzech dekad. Jako BAT działamy w ramach strategii A Better Tomorrow (z ang. Lepszego jutra), a to „lepsze jutro”, to także – w myśl strategii firmy – zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

A jak to się przekłada na codzienne funkcjonowanie dużej fabryki w Polsce?

Jeśli chodzi o nasz augustowski zakład, to przykłady można mnożyć. Chcemy obniżyć poziom zużycia wody o 35 proc. oraz zwiększyć odzysk wody do poziomu 30 proc. do końca 2025 r. Na terenie fabryki działa już centralna stacja uzdatniania wody do celów bytowo-socjalnych, dzięki czemu płynąca w rurach woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na zredukowanie plastikowych odpadów aż o 1,5 tony już w pierwszym roku od jej uruchomienia. Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia projektu drugiego poziomu odwróconej osmozy w kotłowni, który zmniejszy pobór świeżej wody o prawie 5 tys. m sześc. rocznie. W czerwcu tego roku po wielu miesiącach pracy dedykowanego zespołu oraz bardzo dokładnym audycie zostaliśmy certyfikowani ze standardu AWS (Alliance for Water Stewardship – Sojusz na rzecz Gospodarki Wodnej). AWS to globalna współpraca członkowska obejmująca przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i sektor publiczny. Standard AWS to uniwersalne ramy dla zrównoważonego wykorzystania wody, które napędzają, rozpoznają i nagradzają dobre wyniki w zakresie gospodarki wodnej. W ramach standardu AWS jako BAT wspieramy czyszczenie i zarybianie jezior i rzek, sadzenie i czyszczenie lasów oraz kampanie edukacyjne.

Sukcesem jest również to, że ponad połowę całkowitej energii wykorzystywanej w fabryce stanowi energia ze źródeł odnawialnych. W ciągu najbliższych czterech lat chcemy zredukować emisję C02 (dwutlenku węgla) do atmosfery o ponad 75 proc., zmniejszyć wytwarzanie odpadów o 15 proc., zwiększyć recykling odpadów do 94 proc. oraz zwiększyć udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii do ponad 80 proc. Ale nie zapominajmy o logistyce, bo mamy także pozytywne efekty, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 powstającego w łańcuchu dostaw. Optymalizacja kursów w trzech głównych kierunkach dystrybucji z zakładu w Augustowie przyniosła redukcję emisji o 7 proc.

Pandemia zmieniła wiele, jeśli chodzi o działanie fabryki?

Fabryka działa nieprzerwanie, oczywiście wdrożyliśmy szereg procedur zapewniających ochronę i bezpieczeństwo. Aby szybko reagować na dynamiczną sytuację w kraju i w fabryce, utworzyliśmy specjalny zespół zarządzania kryzysowego. Zaangażowanie pracowników i solidarne podejście do kwestii zapewnienia ochrony dawały i wciąż dają pozytywne efekty. Nasza fabryka jest zaliczana do najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Jak dotąd inwestycje w augustowski zakład wyniosły ponad 3,5 mld złotych. W pełni identyfikujemy się zatem z hasłem „Augustów is the future”, które jakiś czas temu pojawiło się na miejskich bulwarach i jest już na dobre kojarzone z Augustowem.

A gdybyśmy chcieli rozwinąć znaczenie tego hasła?

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Od wielu lat British American Tobacco rozwija się tutaj i wspiera lokalną społeczność. Wszyscy razem pracujemy na rzecz przyszłości miasta i jego mieszkańców. To hasło w jakiejś mierze ma oczywiście wymiar biznesowy, ponieważ to tu mieści się jedna z najważniejszych fabryk BAT na świecie. Ale dla wielu osób ma przede wszystkim wymiar prywatny, bo tu mieszkamy i pracujemy. Intencją BAT jest wspieranie takiego sposobu myślenia. Jesteśmy też bardzo dumni z tego, że możemy działać na rzecz lokalnej społeczności. Ponad trzy lata temu objęliśmy patronatem uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, a niedługo potem Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Uczniowie mają szansę na zatrudnienie w naszej firmie po ukończeniu edukacji, a na najzdolniejszych czekają stypendia. Ta inicjatywa to realizacja idei współpracy nauki i biznesu, trendu bardzo pożądanego w systemie kształcenia. Chcemy, by Augustów był miejscem, z którym wiąże się plany na przyszłość i wierzę, że w jakimś wymiarze, jako odpowiedzialna społecznie firma, właśnie do tego się przyczyniamy.

Materiał partnera: BAT