Jak uchwalić nagrody dla policji

Gmina chce docenić pracę policjantów i przekazać środki z budżetu gminy na nagrody. W tym celu chce przyjąć dwie uchwały – w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy (dział 754, rozdział 75405 i paragraf 2300) – i w sprawie przekazania środków dla policji. Czy od strony proceduralnej będzie to właściwe postępowanie – pyta radny.

Publikacja: 31.10.2023 02:00

Jak uchwalić nagrody dla policji

Foto: AdobeStock

Przekazanie środków to wydatek budżetu. Jak postanowiono w art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki w budżecie są ujmowane z uwzględnieniem przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej, tj. rozporządzenia z 2 marca 2010 r. ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. z zastosowaniem tzw. podziałek klasyfikacji budżetowej. W pytaniu określono te podziałki jako dział 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75405 (komendy powiatowe policji) oraz paragraf 230 (wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy). Warunkiem legalności wydatku nie jest tylko stosowanie odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, ale przede wszystkim usankcjonowanie wydatku w przepisach materialno-prawnych, wymaga tego art. 44 ust. 2 wspomnianej ustawy, gdzie postanowiono, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości