Tak wynika z wchodzących jutro w życie zmian rozporządzenia w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. Dodatkowe świadczenia otrzymają żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa w innym celu niż udział w składzie kontyngentu wojskowego.

Zgodnie z nowymi przepisami żołnierze zawodowi kierowani do pełnienia służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej będą dostawali za czas rejsu do miejsca wykonywania zadań poza granicami państwa i za czas powrotu do kraju należność zagraniczną w wysokości 25 proc. diety zagranicznej. Takie samo świadczenie otrzymują żołnierze zawodowi marynarze odbywający ćwiczenia wojskowe poza granicami kraju.

Ponadto nowe przepisy regulują status żołnierzy przebywających w rejonie misji w innych celach niż wykonywanie zadań nałożonych na misję (dotyczy to w szczególności załóg statków powietrznych, które wykonują loty do rejonów działania Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz żołnierzy kierowanych do PKW w celu konserwacji lub naprawy sprzętu tam użytkowanego). Tej grupie wojskowych przyznane zostają takie uprawnienia jak te, które przysługują obecnie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w kontyngentach.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 maja 2011 r.DzU. nr 110, poz. 647

Przeczytaj także artykuły:

Czytaj także w serwisie:

» Sfera budżetowa » Mundurowi » Wojsko