Przepisy załącznika rozporządzenia w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie, w jakim powodują uznanie za całkowicie niezdolnych do pełnienia służby policjantów i strażaków chorych na przewlekłe zapalenie wątroby oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jego zdaniem budzi to wątpliwości, ponieważ schorzenia te mogą przez wiele lat przebiegać bezobjawowo. Dlatego potrzebna jest indywidualna ocena stanu zdrowia, która powinna ostatecznie decydować o przydatności funkcjonariusza do służby.

We wniosku RPO zwraca uwagę, że zgodnie z aktualnymi badaniami naukowymi podstawową metodą profilaktyki HIV nie jest ani zwalnianie nosicieli tego wirusa ze służby (pracy), ani ich izolowanie od społeczeństwa. Przeciwnie - uważa się, że dobra integracja społeczna zarażonych pozwala na bardziej optymistyczne prognozy co do rozwoju AIDS i minimalizuje prawdopodobieństwo zachorowań ryzykownych, tzn. świadomego lub nieświadomego rozprzestrzeniania wirusa.

Obecny stan prawny może prowokować zachowania ryzykowne po stronie funkcjonariuszy, gdyż ujawnienie zakażenia wiąże się z automatycznym zwolnieniem ze służby. Dlatego też policjanci czy strażacy mogą w obawie przed zakończeniem swojej kariery - do pewnego etapu - ukrywać ten fakt, stwarzając tym samym ryzyko zakażenia innych osób – uważa Rzecznik.

We wniosku RPO podnosi, iż o ile nosicielstwo wirusa HIV uznać należy za niepożądane w wypadku służby patrolowo - interwencyjnej czy jednostki ratowniczej (wypadkowej) Państwowej Straży Pożarnej, to o tyle pozostaje wiele stanowisk, na których nie ma ono większego znaczenia. Minimalizacja ryzyka zakażenia wirusem może zostać, więc osiągnięta - przynajmniej w niektórych wypadkach - mniej drastycznymi środkami niż zwolnienie ze służby, a mianowicie przeniesieniem na "bezpieczniejsze" stanowisko w Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto kwestionowane przepisy, w ocenie Rzecznika, pozostają w rażącej sprzeczności z podstawową wartością konstytucyjną jaką jest godność człowieka, obejmująca te wszystkie wartości, które określają podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie.