Materiał partnera

Większość nieruchomości jest wystawiona na sprzedaż w możliwej formule tzw. najmu zwrotnego, co oznacza, że bank nie wyklucza zawarcia z nabywcą umowy najmu obejmującej część powierzchni danego obiektu.

WYBRANE OBIEKTY DO SPRZEDAŻY

Nowa Sól

Budynek z 1845 roku w centrum Nowej Soli, pierwotnie willa mistrza budowlanego i ciesielskiego Adolfa Theodora Jaekela. Obiekt aktualnie nie jest wykorzystywany przez bank. To nieruchomość z historią, w dobrym stanie technicznym, a jednocześnie ze znacznym potencjałem.

Łomża

Nieruchomość w Łomży, w centralnej strefie miasta, w odległości około 200 m od Starego Rynku. Nieruchomość zabudowana jest kilkoma budynkami, a główny budynek wpisany jest do rejestru zabytków jako dom, ul. Dworna, wybudowany około 1890 roku. Aktualnie obiekt jest użytkowany przez bank. W przypadku sprzedaży tej nieruchomości bank zamierza pozostać na części powierzchni jako najemca.

Przemyśl

Innym interesującym projektem jest nieruchomość w Przemyślu. W budynku aktualnie znajdują się oddział banku, siedziby lokalnych firm i urzędu administracji rządowej, będących najemcami łącznie około 1000 m2 powierzchni. Atutami tej lokalizacji jest duża rozpoznawalność, doskonała ekspozycja, potencjał inwestycyjny oraz opcja najmu zwrotnego.

Sprzedawane nieruchomości charakteryzuje duża różnorodność, dogodne usytuowanie w mniejszych ośrodkach miejskich, niewygórowane ceny ofertowe, a także opcje najmu zwrotnego. Dlatego jestem przekonany, że nieruchomości wzbudzą zainteresowanie na rynkach lokalnych i ponadlokalnych, a same obiekty wkrótce znajdą nabywców – wskazuje Jarosław Frączek, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji w Banku BNP Paribas.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz trybu wyboru ofert dostępne są na stronie www.bnpparibas.pl w zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 504 435 436 lub 722 375 949 w godz. 9:00–17:00.

Koszt połączenia wg stawki operatora

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.

Materiał partnera