Zwiększamy szanse na dobrą pracę

Nasza uczelnia stwarza studentom z Polski i z zagranicy świetną okazję do zbudowania relacji w świecie biznesu – przekonuje prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum.

Publikacja: 15.03.2023 10:00

Zwiększamy szanse na dobrą pracę

Foto: Mat. Pras.

Materiał przygotowany przez Collegium Humanum

Jak wyglądają studia MBA na Collegium Humanum?

Przede wszystkim prowadzimy studia MBA jako studia podyplomowe dwusemestralne. Nasze studia MBA odbywają się w formule zajęć weekendowych z praktykami opartymi na „case study”, czyli analizie prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej, także w formie online. Zajęcia kończą się testem egzaminacyjnym. Również kadra dydaktyczna to praktycy, uznani specjaliści w swoich dziedzinach, ludzie sukcesu.

Zatrudniamy kadrę akademicką z najbardziej renomowanych publicznych uczelni oraz znane osoby z biznesu i mediów. Studia MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie.

Co dają takie studia?

Studia MBA podnoszą kompetencje miękkie, przywódcze i są dzisiaj edukacyjnym standardem wśród kadry menedżerskiej. Mają wykształcić w studencie holistyczne, realistyczne spojrzenie na przywództwo w biznesie poprzez wzrost osobistych kompetencji. Dlatego oferujemy tak dużo zajęć z przywództwa, zajęć podnoszących wiarę w siebie i przekonanie o swoich możliwościach.

Collegium Humanum specjalizuje się w studiach MBA dla konkretnych branż. Mamy MBA przywództwo i coaching, mamy studia MBA z zarządzania technologiami wodorowymi, mamy studia podyplomowe Art and Science przeznaczone dla artystów. Studia MBA zarządzania w ochronie zdrowia studia, które mają kształcić umiejętności przywódcze dyrektorów szpitali i służby zdrowia, pielęgniarek, MBA z zarządzania branżą farmaceutyczną, ale także tradycyjne Executive MBA.

Kto przychodzi do Collegium Humanum na studia MBA?

Studiuje u nas wiele znanych osób – ludzie biznesu, służby zdrowia, sportu, sztuki i nauki. Ale także profesjonaliści: lekarze, inżynierowie, farmaceuci, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Mamy artystów, MBA u nas skończyli mistrzowie olimpijscy czy rektorzy uczelni, lekarze, profesorowie, a przede wszystkim menedżerowie z prywatnego biznesu. Takie studia to świetna okazja do zbudowania relacji w świecie biznesu. W dodatku rynek pracy codziennie weryfikuje kompetencje naszych absolwentów.

W jaki sposób?

Nasi absolwenci od razu po skończeniu studiów znajdują dobrze płatną pracę albo awansują w obecnym miejscu zatrudnienia. To nie jest moje przypuszczenie, a wiedza z badań, które prowadzimy, i zewnętrznych rankingów. Według jednego z rankingów „Perspektyw” spośród wszystkich niepublicznych uczelni magisterskich najwyższe miejsce w rankingu pracodawców zajęła nasza Collegium Humanum. Jesteśmy też jako jedyna uczelnia w Polsce członkiem Pracodawców RP, najstarszej i największej takiej organizacji w Polsce.

Jaka jest jakość kadry na uczelni?

Mamy pracowników zatrudnionych wyłącznie u nas oraz takich, którzy równolegle pracują na najbardziej renomowanych publicznych uczelniach. Na uczelni jest zatrudnionych około 400 pracowników dydaktycznych z bogatym dorobkiem naukowym. Oczywiście mamy rozbudowany system ocen naszych pracowników i zarządzania jakością, dla nas podstawą jest to, żeby zadowoleni byli studenci, od tego zależy nasze funkcjonowanie. Trzeba też pamiętać o tym, że w Collegium Humanum studia mają praktyczne profile kształcenia, a więc są ukierunkowane na zbudowanie kompetencji i umiejętności praktycznych, które pozwolą naszym absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Stąd też, oprócz badań naukowych i dorobku publikacyjnego, bardzo ważne jest praktyczne doświadczanie zawodowe naszych wykładowców.

Na samej psychologii macie parę tysięcy studentów. Jak dbać o jakość nauczania przy takiej skali?

Po pierwsze, są uczelnie, gdzie jest więcej studentów psychologii niż w Collegium Humanum, po drugie, kształcimy w sześciu miastach w Polsce i w dwóch miastach za granicą na kierunku psychologia. Po trzecie, kierunek powstawał pod nadzorem prof. Teresy Panas, wieloletniej prezeski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. To najlepsza rękojmia jakości.

Od czasów pandemii zainteresowanie psychologią bardzo mocno wzrosło. Przygotowujemy się intensywnie, by uzyskać certyfikat EUROPSY, który spowoduje, że dyplom naszej uczelni będzie automatycznie uznawany w zakresie kwalifikacji psychologicznych w innych krajach Unii. Mamy świetną kadrę dydaktyczną, to osoby ze znaczącym dorobkiem praktycznym, co wpływa na atrakcyjność naszej oferty. Otrzymaliśmy też akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej z najwyższą oceną.

Czego uczą dzisiejsze studia psychologiczne?

Na pewno są one niezwykle pracochłonne i wymagają od studenta wysiłku intelektualnego oraz praktycznej organizacji czasu. Jako Collegium wymagamy ponad 720 godzin zajęć praktycznych realizowanych poza uczelnią. To dwa razy więcej niż na państwowych uczelniach. Chcąc zwiększyć jakość kształcenia, inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, w tym w technologię VR, za którą odpowiada na uczelni Marcin Kwiatkowski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wybitny specjalista w tej dziedzinie.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej, która musi być pracą badawczą, oryginalną, opartą na najnowszej wiedzy psychologicznej i publicznie obronioną.

Czy absolwent psychologii odnajdzie się na rynku pracy?

Rynek pracy stale się zmienia. Mamy pandemię, trwa wojna w Ukrainie, potrzebujemy psychologów klinicznych, terapeutów. Ale nasi absolwenci psychologii pracują dzisiaj także w mediach, obszarach zarządzania, human resources, przy rekrutacji pracowników. Monitorujemy drogi zawodowe naszych absolwentów. Warto odczarować wyobrażenie o zawodzie psychologa, to nie tylko terapeuta klinicysta. Wszędzie, gdzie jest działalność człowieka, znajdzie się miejsce dla psychologa.

Co będzie budziło zainteresowanie studentów w kolejnych latach?

Coraz większe zainteresowanie budzą innowacyjne technologie, energetyczne jak wodór czy inne alternatywne źródła energii. Studentów interesują także specjalności psychologiczne, które przenikają w inną dziedzinę nauki. Psychoseksuologia, psychodietetyka, neuropsychologia czy psychologia kryminalistyczno-śledcza. Na pewno też nie zmaleje zainteresowanie studiami prawniczymi i studiami podyplomowymi.

A jakie będą kolejne kroki w Collegium Humanum?

Chcę wrócić do czasów, gdy pisałem habilitację o etyce mediów. Planujemy otworzyć kierunek Media i komunikacja. Mamy też plany, by zakończyć inwestycje infrastrukturalne i wzmacniać już otwarte kierunki. Ważnym zadaniem jest rozwijanie akredytacji i członkostw, które już posiadamy, m.in. CEEMAN, PRME – działającego pod auspicjami ONZ, oraz AACSB w USA.

Materiał przygotowany przez Collegium Humanum

Materiał przygotowany przez Collegium Humanum

Jak wyglądają studia MBA na Collegium Humanum?

Pozostało 99% artykułu
Przemysł Obronny
Korea zaprezentuje broń w kieleckim salonie
Drogowy
Czy nadchodzi kres spowolnienia?
Banki
EBC bez niespodzianek: stopy procentowe w górę
Moda
Dżinsy „rurki”: miały zniknąć, a wciąż rządzą. Potwierdza to prezes Levi'sa
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Biznes
Meta wprawiła inwestorów w euforię
Sądy i trybunały
Paprocka o poprawkach Senatu: środowisko sędziowskie powinno bić na alarm