Materiał powstał we współpracy z PTWP

– Podczas kongresu nie może zabraknąć tematów skoncentrowanych wokół zielonej transformacji, np. ogromnej skali inwestycji w segmencie OZE czy strategii ESG. Nowe technologie i digitalizacja to kolejne kluczowe wyzwania. Warto zarezerwować w kwietniu trzy dni na spotkania i dyskusje wokół tych zjawisk – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator kongresu.

Już pierwszego dnia kongresu odbędzie się debata plenarna „W kierunku zielonej gospodarki” o procesach dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych. Szczególnie aktualna będzie dyskusja o dekarbonizacji transportu. Eksperci zastanowią się także, jakie są kluczowe czynniki determinujące tempo i kierunek transformacji ciepłownictwa systemowego w UE i w Polsce. Wokół terminu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) skoncentrują się aż trzy debaty. Nie zabraknie sesji dotyczących gospodarki cyrkularnej, zrównoważonego łańcucha dostaw czy wykorzystania surowców krytycznych.

Z kolei chmura, Big Data, sztuczna inteligencja, technologie Przemysłu 4.0 to obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego. Będzie o tym mowa już na sesji plenarnej pierwszego dnia kongresu. Eksperci poszukają także odpowiedzi na pytanie, jak sztuczna inteligencja wpływać będzie na gospodarkę i nasze życie. Kilka debat będzie dotyczyć możliwości zastosowania nowych rozwiązań cyfrowych w biznesie, stąd sesje: „Metaverse”, „Roboty i robotyzacja”, „Biznes w chmurze” czy „Infrastruktura telekomunikacyjna”. Mowa będzie też o ryzykach, takich jak cyberzagrożenia czy cyfrowe nierówności.

Wśród głównych nurtów kongresu znajdą się ponadto: geopolityka, gospodarka i bezpieczeństwo czy sytuacja w Ukrainie w kontekście wsparcia i odbudowy tego kraju.

Materiał powstał we współpracy z PTWP