Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Tego tekstu nie napisała sztuczna inteligencja. Ale być może za rok zapowiedzi sesji w ramach kongresu stworzy za nas ChatGPT.

A właśnie o technologii, innowacjach i digitalizacji będą debatować paneliści na sesji plenarnej już pierwszego dnia kongresu. Bo chmura, big data, sztuczna inteligencja, technologie Przemysłu 4.0 to obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego. Zwłaszcza AI uchodzi za jedną z najbardziej ekspansywnych technologii. Tym zjawiskiem zajmą się eksperci na kolejnej sesji, gdzie odpowiedzą na pytanie: jak sztuczna inteligencja wpływać będzie na gospodarkę i nasze życie codzienne?

Eksperci przygotują przegląd przełomowych rozwiązań i przybliżą wiedzę o tym, jakie technologie mogą wywrzeć największy wpływ na gospodarkę i rozwój społeczny. Kilka debat zaprezentuje możliwości zastosowania nowych rozwiązań w biznesie. Stąd sesje: „Metaverse”, „Roboty i robotyzacja”, „Przemysł 4.0”, „Biznes w chmurze”, „Infrastruktura telekomunikacyjna” czy „Roboty i robotyzacja”. Poruszone też zostaną ryzyka związane z szybko postępującą digitalizacją.

– Nowe technologie i digitalizacja to kluczowe wyzwania, przed którymi stoją nie tylko przedsiębiorstwa, ale wszystkie kraje. Jesteśmy świadkami globalnego wyścigu cyfrowego – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator kongresu. – Ale kongres to ogółem aż 160 debat na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Warto zarezerwować w kwietniu trzy dni na spotkania biznesowe, rozmowy z autorytetami, decyzyjnymi politykami, menedżerami dużych firm, ekspertami czy ludźmi mediów – dodaje.

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP