Partner relacji: ISW

W trakcie dyskusji „Cyfryzacja lokalnych ojczyzn, czy to możliwe?” mowa była także o kwestiach dostępności do infrastruktury i usług cyfrowych, widzianej z pespektywy lokalnej.

Technologie dla obywatela

Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP, który moderował dyskusję, zachęcał do diagnozy stanu obecnego i oczekiwań w zakresie cyfryzacji z punktu widzenia obywatela, samorządu, a także instytucji centralnych i sektora prywatnego.

Marek Zagórski, poseł, były minister cyfryzacji przypomniał, że wdrożony kilka lat temu rejestr Cepik był podstawą do dalszej rozbudowy systemów teleinformatycznych w kraju. Jako przełomowe działania, poza rozbudową infrastruktury, wskazał na uruchomienie aplikacji e-obywatel, a także zrównanie dokumentów elektronicznych z tradycyjnymi, zwracając uwagę na to, aby prawo pozwalało korzystać bezpiecznie z rejestrów różnych instytucji. Obywatel powinien inicjować procesy, którymi jest zainteresowany i w dalszym procesie nie powinien być już angażowany.

Michał Ziółkowski z firmy Play wskazał, na przykładzie Danii, że duże oszczędności może przynieść wprowadzenie e-fakturowania. Przypomniał też, że w czasie pandemii przeniesiono do sieci dużą ilość procesów teleinformatycznych. Przedstawił też nowy projekt Play, który ma objąć 7 mln gospodarstw domowych poprzez budowę sieci światłowodowej. Polski Światłowód Otwarty ma być platformą dla udostepnienia usług cyfrowych dla różnych usługodawców we współpracy z samorządami lokalnymi. Problemem jest czas oczekiwania na przyłącza energetyczne, realizowane prze władze samorządowe.

Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy za najważniejsze uznał trzy kierunki rozwoju – infrastruktura, prawo i standardy dla osiągnięcia efektywnej cyfryzacji. EOD w mieście Oleśnica pozwala obywatelowi na załatwianie wszelkich spraw urzędowych, działa z sposób intuicyjny i spójny (inwestycja kosztowała 10 mln zł), zapewniając dostęp 24 godziny na dobę. Umożliwia też realizację transakcji finansowych. Pełna i kompleksowa obsługa usług miejskich i gminnych.

Karol Tokarczyk z Polityka Insight podkreślił, że ważne jest osiągnięcie spójności różnych systemów informatycznych, ponadto konieczna jest dystrybucja nowych pasm częstotliwości. Niezbędna jest też zmiana modelu użytkowania systemów - z kupowania jednofazowego oprogramowania na zakup usługi, czyi przejście na model subskrypcyjny, co pozwoli zachować świeżość danego rozwiązania na dłuższy czas. Głos młodych jest tu również niezmiernie ważny.

W dyskusji wskazano na potrzebę odwrócenia kolejności – najpierw dokument cyfrowy, a dopiero po nim dokument papierowy, co jeszcze nie dokonało się w pełni.

Jak maksymalizować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Obok nowych technologii ważne miejsce w agendzie VIII Europejskiego Kongresu Samorządów zajmuje bardzo szeroko pojęta tematyka związana z transformacją energetyczną, ochroną klimatu i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród paneli związanych z tymi obszarami była także dyskusja „Przyszłość gospodarki odpadami. Jak zmaksymalizować efekty?”. W dyskusji wzięli udział Tony Breton, przewodniczący Composting and Anaerobic Digestion Association, Mariusz Denkiewicz, dyrektor Biura Strukturyzacji Finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Jakub Sprusiński, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży z T-Master Sp. z o.o., Jarosław Urban, wiceprezes spółki VIVE Textile Recycling oraz Paweł Miller, wiceprezes, Bioelektra Group.

W dyskusji poruszono m.in. temat nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań proekologicznych. Mówiono także o przykładach sposobów radzenia sobie z odpadami także na przykładzie Irlandii.

Jak przypominali uczestnicy dyskusji Polsce grożą ogromne kary za ewentualne niespełnienie norm związanych z wymaganymi przez Unię Europejską poziomami recyklingu. Dlatego dobre zarządzanie odpadami (w tym u źródeł) jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju państwa, a jednocześnie nie generuje wysokich kosztów.

Paneliści proponowali pracę u podstaw i edukację społeczeństwa. Jest to opłacalne w kontekście optymalizacji gospodarki, a także na poziomie jednostki, ponieważ wzmacnia jej świadomość na temat własnego zużycia zasobów. Jak podkreślano także, należy definiować możliwości przez cele, a nie sposoby ich osiągania.

Partner relacji: ISW

VIII Europejski Kongres Samorządów
6–7 marca 2023 r.

www.forum-ekonomiczne.pl