Materiał powstał we współpracy z PGE

Zielona transformacja PGE nabiera tempa. Spółka z Grupy wyspecjalizowana w tym obszarze – PGE Energia Odnawialna – w minionym roku wykonała kolejne kroki związane z realizacją strategii Grupy PGE na rzecz uzyskania neutralności klimatycznej. Dotyczy to zarówno produkcji energii – która okazała się rekordowa, jak i inwestycji w nowe zielone moce wytwórcze.

Rekordowa produkcja z OZE

Wzrosty produkcji dotyczyły niemal wszystkich odnawialnych źródeł energii (OZE). Farmy wiatrowe PGE, licząc już z nowo zakupionymi projektami – czyli FW Radzyń, FW Ścieki i FW Jóźwin – wyprodukowały w 2022 r. niemal 1 664 GWh energii elektrycznej – o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wyższy wynik odnotowała również fotowoltaika. Pomogło w tym otwarcie 19 jednomegawatowych instalacji słonecznych w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Farmy słoneczne PGE wyprodukowały w ubiegłym roku 5,1 GWh energii, o prawie 11 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej.

Poprawę wyników zanotowały też elektrownie szczytowo-pompowe. W ubiegłym roku produkcja w Żarnowcu, Porąbce-Żar, Solinie i Dychowie przekroczyła 1 088,5 GWh, co oznacza wzrost o ponad 27 proc. Niewielki spadek – związany z warunkami pogodowymi, czyli suszą – dotyczył jedynie elektrowni wodnych. Nie wpłynęło to jednak istotnie na całość produkcji wszystkich segmentów wytwórczych w PGE Energia Odnawialna. W 2022 r. osiągnęła ona rekordowy poziom ok. 3 020 GWh brutto. To o ponad 12,5 proc. więcej niż w 2021 r.

W kolejnych latach wskaźniki produkcji zielonej energii w elektrowniach należących do Grupy PGE będą jeszcze lepsze. Dzięki intensywnie rozwijanemu programowi fotowoltaicznemu w ciągu najbliższych 12 miesięcy zbudowane zostaną 24 farmy słoneczne. Najważniejsze z nich to będą: PV Jeziórko o mocy 100 MW i PV Augustynka o mocy 25.

Jeszcze więcej energii ze słońca

Zgodnie z przyjętą strategią Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Nastąpi to dzięki inwestycjom w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową.

Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV, który zakłada, że w ciągu dekady PGE zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW i umocni się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Tylko w 2023 r. Grupa PGE będzie mieć wybudowanych lub będących w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW.

Wśród projektów będących w realizacji jest budowa przez PGE na Podkarpaciu jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Już do końca tego roku na terenie o pow. ok. 100 ha powstanie instalacja o mocy 100 MW. Docelowo moc PV Jeziórko sięgnie 153 MW.

Inna realizowana inwestycja to farma PV Kleszczów o mocy 50 MW. Powstaje ona w województwie łódzkim na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów w pobliżu kopalni węgla brunatnego. Projekt ma powstać do końca przyszłego roku.

Projekt prowadzi spółka celowa PGE Soleo Kleszczów – joint venture PGE Energia Odnawialna i Gminy Kleszczów, które mają w spółce po 50 proc. udziałów. Według szacunków, średnioroczna produkcja farmy sięgnie 53 GWh, co pozwoliłoby zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 25 tys. gospodarstw domowych.

W drodze do neutralności klimatycznej

W kolejnych latach inwestycje z Programu PV będą kontynuowane. Już obecnie spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Z kolei w hydroenergetyce PGE Energia Odnawialna postawiła na modernizację. Najważniejsze prace prowadzone są w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Obejmują one część technologiczną obiektu, górny zbiornik elektrowni oraz obiekty toru wodnego. Spółka modernizuje także Elektrownię Wodną Dębe. Po zakończeniu prac w 2024 r. produkcja energii elektrycznej z tego obiektu ma wzrosnąć o 17 proc., do ok. 120 GWh/rok.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Dysponuje 20 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, czterema magazynami energii elektrycznej (elektrownie szczytowo-pompowe) oraz 24 farmami fotowoltaicznymi. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 433,1 MW.

Materiał powstał we współpracy z PGE