Materiał powstał we współpracy z Benefit Systems

Społeczny aspekt ESG wyraźnie widać w przypadku spółki Benefit Systems, której biznes opiera się na aktywizacji Polaków i wspieraniu pracodawców w dbałości o dobrostan pracowników.

Ważnym elementem działań ESG w obszarze społecznym jest nie tylko wspieranie społeczności lokalnych, ale także dbanie o pracowników firmy. Dlatego zyskują na znaczeniu kompleksowe benefity, pomyślane tak, by precyzyjnie odpowiadać na potrzeby pracowników związane z ich zdrowiem fizycznym, psychicznym, odpowiednim odżywianiem oraz rozwojem osobistym.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ogranicza się tylko do osób spoza firmy – tłumaczy Tomasz Półgrabski, wicedyrektor ds. ESG i public affairs w Benefit Systems. – Równie istotne jest wspieranie własnych pracowników, np. za pomocą świadczeń pozapłacowych takich jak karta MultiSport, która zachęca do regularnego uprawiania sportu. Co ważne, aktywność fizyczna wpływa także na kondycję psychiczną.

Jak wynika z naszego raportu, aż 96 proc. badanych użytkowników kart MultiSport uważa, że sprzyja ona odreagowaniu stresu związanego z pracą – dodaje.

Wspierając pracownika, wspieramy społeczeństwo

Rola benefitów pracowniczych wykracza poza prosty rachunek kosztów i zysków przedsiębiorstwa – stanowią one rozwiązanie o szerszym oddziaływaniu społecznym. Budują u pracowników poczucie satysfakcji, harmonii, zadowolenia z życia, co przekłada się na pewien kapitał społeczny. Świadczą też oczywiście o dbałości pracodawcy o personel i bywają nieocenione z punktu widzenia efektywności pracy i biznesu. Rzecz jasna benefity w odczuwalny sposób odciążają także osobisty budżet pracowników.

– Udostępniając swoim pracownikom kartę sportową MultiSport, pracodawca wspiera ich w podejmowaniu regularnej aktywności fizycznej, tym samym promując ideę zdrowego stylu życia i dobrej kondycji psychofizycznej. Zakres korzyści społecznych tego rozwiązania nie ogranicza się jednak do kadr konkretnych firm. Wybierając dla swoich bliskich warianty MultiSport Senior lub MultiSport Kids, pracownicy zachęcają do aktywności swoich najbliższych: osoby starsze oraz dzieci i młodzież – mówi Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialna za strategię sprzedaży, rozwój produktów i usług oraz obsługę klienta.

Benefity dostosowane do nowych wyzwań

Program MultiLife umożliwia skorzystanie z rozwiązań online, takich jak kursy językowe, szkolenia, aplikacja mindfulness czy biblioteka ebooków i audiobooków. Tym samym w elastyczny sposób wspierane są cztery główne obszary dobrostanu pracowników.

Po pierwsze – rozwój, realizowany dzięki dostępowi do szkoleń i kursów, zwiększających kompetencje zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym. Jak wynika z badania Benefit Systems, rozwój osobisty (w tym nauka języków) to obecnie jeden z najbardziej pożądanych benefitów – chęć posiadania tego rodzaju świadczenia deklaruje 65 proc. pracowników w Polsce.

Po drugie – zdrowie. MultiLife idealnie uzupełnia pod tym względem kartę MultiSport. Badania profilaktyczne i telemedycyna stają się dostępne bez stresu czy kolejek. Istotna jest tu także profilaktyka, zapewniona dzięki dostępowi do konsultacji online z trenerami personalnymi, do treningów online, a nawet kursu jogi.

W sytuacji, w której trzech na pięciu Polaków ma problem z nadwagą, ważnym wyzwaniem społecznym staje się promocja prawidłowego odżywania. W MultiLife właściwa dieta stanowi oddzielną kategorię. Pracownicy zyskują dostęp do konsultacji online z dietetykiem i 16 planów dietetycznych, uwzględniających indywidualne wymagania.

I po czwarte – kondycja psychiczna. Badania pokazują, że 23 proc. Polaków skarży się na codzienny stres, a według Instytutu Psychiatrii i Neurologii Ezop II ok. 8 mln Polaków doświadcza zaburzeń psychicznych (w 2021 r. z ich powodu pracownicy spędzili ok. 25 mln dni na zwolnieniach lekarskich – to ok. 10,5 proc. wszystkich absencji w pracy). Odpowiedzią twórców MultiLife jest dostęp pracowników do konsultacji z psychologami oraz kursy mindfulness i redukcji stresu w ramach aplikacji medytacyjnej Focusly.

– Pracownicy wskazują potrzebę benefitów nowoczesnych, dostępnych z każdego miejsca, w którym przebywają, najlepiej bez ograniczeń czasowych, co zapewniliśmy poprzez formułę online. Dzięki połączeniu w jednym pakiecie wielu usług, odpowiadających na najpopularniejsze potrzeby pracowników, platforma MultiLife stanowi unikatowe i wyjątkowo wygodne rozwiązanie dla pracodawców i działów HR – mówi Emilia Rogalewicz.

Kultura dobrostanu

Wspieranie przez pracodawców dobrostanu pracowników za pomocą benefitów pozapłacowych to integralny element odpowiedzialności społecznej. Rozwiązania w rodzaju kafeterii MyBenefit czy Lunching.pl (posiłków dla pracowników) przekładają się na bezpośrednie korzyści dla pracowników i pracodawców oraz są wyrazem troski o budowę w społeczeństwie kultury dobrostanu.

ESG to globalny trend, którego znaczenie będzie tylko rosło. Dlatego warto już dziś mieć świadomość tego, jak można zadbać o wszystkie jego obszary, w tym o korzystne warunki pracy, potrzeby pracowników i ich zdrowie.

Materiał powstał we współpracy z Benefit Systems