fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

logistyka.rp.pl

Unia przygotowuje dla przedsiębiorców uproszczenia w rejestracji

Dzięki platformie Jednolity Portal Cyfrowy (JPC) urzędy z różnych krajów UE wymienią się informacjami o przedsiębiorcy i zwolnią go z obowiązku załatwiania formalności w tych krajach Wspólnoty, w których zechce prowadzić firmę.

Zgodnie z założeniami stanie się to możliwe w grudniu 2023 roku. Twórcy JPC planują uruchomienie łącznie 21 procedur, które będą dostępne w nowym serwisie, np. rejestracja pojazdu, zmiana adresu zamieszkania czy też złożenie deklaracji podatkowej.

Jednolity Portal Cyfrowy zostanie osadzony na istniejącej platformie internetowej „Twoja Europa”. W założeniach portal ma również zapewnić dostęp do już istniejących serwisów wsparcia, np. Pojedynczych Punktów Kontaktowych, jak np. biznes.gov.pl.

JPC kierować się będzie zasadą, że jeżeli dana procedura jest dostępna elektronicznie dla obywatela jednego kraju członkowskiego, powinna być też dostępna dla użytkowników z pozostałych państw.

Na obszarze całej Wspólnoty zniknie konieczność wielokrotnego dostarczania tych samych dokumentów poprzez wdrożenie zasady jednorazowości. Wymieniać informacje między sobą będą administracje publiczne.

Pilotażem zasady jednorazowości, w którym bierze udział Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, jest realizowany od 2017 do stycznia 2021 roku projekt „TOOP” (The Once Only Principle Project). Jego celem jest zbadanie możliwości zastosowania „zasady jednorazowości” w zakresie elektronicznej wymiany danych pomiędzy wybranymi krajami europejskiej „27”. W ramach projektu powstała nowa architektura, która w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej UE.

Pilotażowa wymiana danych następuje stopniowo i obejmuje trzy główne domeny: elektroniczne usługi dla biznesu, zamówienia publiczne oraz elektroniczne certyfikaty statku i załogi.

– Architektura systemu jest już gotowa, została stworzona w ramach projektu TOOP, w którym ILiM bierze udział. Ta architektura nie zakłada budowy jednego systemu w Europie, tylko integrację już istniejących systemów administracji publicznej w poszczególnych krajach UE. Mówiąc w uproszczeniu tworzymy moduły, które umożliwiają automatyczną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami w różnych krajach. To jest nowe rozwiązanie i przed powszechnym wdrożeniem musi być przetestowane. W Polsce testujemy to rozwiązanie w serwisie biznes.gov.pl. który jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – tłumaczy ekspert w dziedzinie e-administracji dr Szymon Mamrot z ILiM.

Tern resort odpowiada za wdrożenie w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, które stanowi podstawę prawną, dla omawianego systemu.

Źródło: logistyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA