Ale czy tylko kultura? Czy wpływ Adama Mickiewicza zamyka się w słowach, które wyrzekł, czy też (przede wszystkim?) w myślach, które wprowadził w obieg i w czynach, do których natchnął? To pytanie zainspirowało nas do podziału festiwalowych spotkań na trzy aspekty. Szósty Festiwal Teologii Politycznej odbywa się zatem pod hasłem „Adam Mickiewicz: Poeta. Patriota. Prorok”. Mamy nadzieję pokazać, że spory o Mickiewicza – i z Mickiewiczem – nie są zamknięte w kręgu dziewiętnastowiecznych kontekstów, lecz przeciwnie: przekładają się na najistotniejsze debaty współczesności. Wierzymy, że rozpoznanie tego przełożenia może przynieść wiele dobrego – podobnie jak próba dostrzeżenia, jak bardzo on sam ukształtował nasz światopogląd. Czy potrafimy bowiem prawidłowo oszacować wpływ, jaki wciąż na nas wywiera? Jakże często cytujemy Mickiewicza, gdy współczesne wydarzenia podpowiadają nam historyczne analogie, jakże często fragmentami jego dzieł komentujemy bieżące sytuacje – i po nie sięgamy także, gdy chcemy pokazać, za kogo uważamy samych siebie. Dodajmy – cytujemy wcale nierzadko nieświadomie, jako skrzydlate słowa, należące już do skarbca polszczyzny. Zasadnie można więc stwierdzić, że dzieło Mickiewicza jest czymś więcej, niż tylko poezją narodową: jest naszą literaturą mądrościową. O wartość i pożytek z tej mądrości można (i należy!) się spierać, ale zlekceważyć jej nie wolno; dlatego podczas festiwalowych spotkań pragniemy postawić te kwestie w centrum naszej uwagi. W życiu Mickiewicza doskonale widać sprzeczności i tendencje epoki, wokół niego ogniskują się dążenia i dylematy XIX wieku. W jednej osobie jawi nam się mistyk, entuzjasta Swedenborga, Böhmego i de Saint-Martina – oraz niestrudzony redaktor socjalistycznego dziennika. Jest wcieleniem toposu romantycznego kochanka i przedsiębiorczego organizatora. Widzimy w nim nieodrodnego syna dawnej Rzeczypospolitej, ale nie dziwi nas, że z równą swobodą, co w szlacheckim dworku, poruszał się na salonach europejskich stolic. W różnych okresach nowoczesnej historii Polski poszczególne aspekty oświetlane były, jak wiemy, z większą lub mniejszą siłą. To krytykowany, to znów brany na sztandary, pozostawał niezmiennie punktem odniesienia dla wszystkich pokoleń, które po nim nastąpiły. Jaki Mickiewicz jest nam dziś najbardziej potrzebny? Jak twórczo i z pożytkiem sięgać dziś do jego dzieła? W ramach festiwalu własnym głosem przemówi również sam poeta. Jego wiersze wybrzmią w interpretacji wybitnych aktorów, puentując wypowiedzi prelegentów i inspirując do dalszych rozważań.

VI Festiwal Teologii Politycznej: Adam Mickiewicz. Poeta // Patriota // Prorok to cykl trzech spotkań poświęconych myśli i twórczości znamienitego poety i twórcy polskiego romantyzmu. Każde z spotkań składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych znawców (literaturoznawców, historyków sztuki, filozofów, historyków idei i ludzi kultury) Adama Mickiewicza oraz pokazu filmu. Debatę urozmaici lektura twórczości Adama Mickiewicza w wykonaniu znanych aktorów filmowych i teatralnych: Dariusza Jakubowskiego, Mai Komorowskiej i Andrzeja Ferenca.

Debaty wraz z pokazami filmów odbywać się będą w terminach: 7 X / 12 X / 17 X w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 18.00. Wszystkie spotkania transmitowane będą również online na kanale YouTube i stronie internetowej Teologii Politycznej.

Rejestracja na poszczególne spotkania jest obowiązkowa.

***

WARSZTAT KOLAŻU (5 X 2022– ŚRODA)

Zapraszamy na warsztat tworzenia kolaży, który poprowadzi Natalia Szerszeń, autorka kolaży tradycyjnych łączących słowo z obrazem oraz Michał Strachowski, artysta i grafik. Warsztat rozpocznie się krótkim wstępem poświęconym metodzie i historii kolażu. W dalszej części uczestnicy przejdą do artystycznej praktyki, wycinając i klejąc zgromadzone obrazy i słowa, które będą nawiązywać do epoki, twórczości i postaci Adama Mickiewicza. Celem warsztatu jest obcowanie z poezją, która zaskakuje swoją wielowymiarowością. Takie osobiste spotkanie ze słowem i obrazem jest niepowtarzalną okazją, aby doświadczyć sztuki w niekonwencjonalny sposób.

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

***

1. MICKIEWICZ. POETA (7 X 2022 – PIĄTEK)

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

➤ Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule.

➤ Bernadetta Kuczera-Chachulska – poetka, profesor nauk humanistycznych, związana jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inicjatorka czasopisma „Colloquia Litteraria”, jest także inicjatorką serii „Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej” oraz „Problemy Romantyzmu”. Organizatorka cyklu konferencji naukowych „Colloquia romantyczne”.

➤ Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848).

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Adama... Tajemnice (reż. Krzysztof Magowski // Maria Nockowska).

Link do transmisji na YouTube: wkrótce

***

2. MICKIEWICZ. PATRIOTA (12 X 2022 – ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

➤ Karol Samsel – poeta, literaturoznawca, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor „Zeszytów Poetyckich”, członek Związku Literatów Polskich. Zwycięzca wielu konkursów poetyckich. W 2017 nominowany do Orfeusza — Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego za tom Jonestown.

➤ Jan Sochoń – ksiądz, profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Poezję czyta Dariusz Jakubowski – aktor filmowy i teatralny, od trzydziestu lat związany z Teatrem Studio, twórca spektakli łączących muzykę i słowo, występuje też w projektach filharmonii i orkiestr symfonicznych.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Mickiewicz: Emigracja (3/4), (reż. Jan Sosiński).

Link do transmisji na YouTube: wkrótce

***

3. MICKIEWICZ. PROROK (17 X 2022 – PONIEDZIAŁEK)

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Tomasz Herbich – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Stały współpracownik „Teologii Politycznej”, redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej.

➤ Ewa Hoffmann-Piotrowska – historyk idei, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Redaktor naczelna czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”.

➤ Zbigniew Kaźmierczyk – literaturoznawca, pracuje w Katedrze Historii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

Poezję czyta Maja Komorowska – aktorka teatralna i filmowa, a także profesor sztuk teatralnych warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Związana z teatrami: Lalki i Maski „Groteska”, 13. Rzędów, Laboratorium, Współczesnym i Polskim we Wrocławiu oraz Współczesnym w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza (reż. Tadeusz Konwicki).

Link do transmisji na YouTube: wkrótce

Partnerzy i patroni:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Materiał Promocyjny