"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Pierwszego dnia głos Antoniny Nowackiej zabrzmi w dialogu z dźwiękami tworzonymi elektronicznie i akustycznie przez Jerzego Mączyńskiego, drugiego dnia harfa z solo Anny Pasic płynnie przeniknie w ułożony przez Daisy Cutter set djski. Zmysł słuchu wejdzie w interakcję z doznaniem wzrokowym-dźwięk płynący równolegle z kilku punktów w przestrzeni wraz ze zmieniającymi swoją intensywność i temperaturę promieniami światła i obrazami otoczy ciało, które reagując na bodźce dowolnie będzie mogło poszukiwać swojego miejsca i stanu skupienia.

Dwudniowa sesja zostanie zamknięta panelem dyskusyjnym zestawiającym zróżnicowane podejścia i praktyki dotyczące terapeutycznego aspektu sztuki w wymiarze społecznym i psychologicznym.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia