"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji publicznych, świata mediów, dziennikarze, medioznawcy, aktywiści, praktycy działań około-medialnych. Zorganizowane zostaną także liczne panele tematyczne z udziałem specjalistów na tematy takie jak: rola mediów lokalnych i obywatelskich, przeciwdziałanie dezinformacji, edukacja medialna, itp. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które zgromadzi osoby i instytucje zainteresowane stanem debaty publicznej i mediów w Polsce. W czasie wydarzenia będzie można posłuchać paneli dyskusyjnych, takich jak:

• „Rola społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu rzetelności w debacie publicznej" – panel inauguracyjny
•„Przeciwdziałanie dezinformacji tu i teraz. Co możemy robić lepiej?"
• „SPIĘCIE i co dalej? Jak budować mosty między różnymi środowiskami w debacie publicznej"
• „Jak sprawić by etyczne i rzetelne media się opłacały?"
• „Wpływ nowych technologii na rzetelność treści w debacie publicznej"

Wśród zaproszonych gości swój udział potwierdzili m. in.: Wojciech Kaczmarczyk (dyrektor NIW-CRSO), Katarzyna Sadło, Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia), Marta Gromada (NASK), prof. Jacek Pyżalski, dr Klaudia Rosińska, Patryk Zakrzewski (Stowarzyszenie Demagog), Jarema Piekutowski (Nowa Konfederacja), Szymon Rębowski (Magazyn Kontakt), Jędrzej Malko (Krytyka Polityczna), Katarzyna Skrzydłowska (Kultura Liberalna), Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński), Marcin Bartnicki (zastępca redaktora naczelnego wp.pl), Karol Gac (do Rzeczy), dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. Tomasz Gackowski (UW).

Zwieńczeniem Kongresu będzie Gala Dobrego Dziennikarstwa, która odbędzie się 16 grudnia o 18:30, podczas której wręczymy nagrody dla najlepszych dziennikarzy mijającego roku, w tym nagrodę główną Dobrego Dziennikarza! Oprócz nagrody głównej w tym roku nominowaliśmy w kategoriach: dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo nowych mediów, publicystyka i dziennikarstwo społeczne. Wyjątkowość nagród stanowi fakt, że nominacji dokonujemy wraz z młodymi ludźmi i przyszłymi dziennikarzami tworzącymi portal dobrzydziennikarze.pl. Nagrody przyznane są po głosowaniu internetowym.

Więcej informacji oraz zapisy: I Kongres Debaty Publicznej - INDID

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia