Wartość sprzętu zakupionego przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris i remont samochodu strażackiego wyniosły 109 tysięcy złotych.

- Po raz kolejny daliście dowód swojej odwagi i zaangażowania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy w ratowaniu zdrowia, życia ludzkiego i mienia, a także dbałości o ochronę środowiska. Dziękując za Waszą gotowość i poświęcenie, chcielibyśmy wyrazić swój podziw dla wszystkich strażaków ochotników biorących udział w tej niebezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej i życzyć Wam satysfakcji oraz zadowolenia z dobrze spełnionego zadania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego – napisali w liście, który otrzymały wszystkie jednostki marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

Wielki pożar na półtorahektarowym składowisku zużytych opon wybuchł w piątek (13 listopada) i został ostateczne dogaszony dopiero we wtorek (17 listopada). Dymy, a nocą łuna pożaru, widoczne były w promieniu wielu kilometrów. W akcji uczestniczyło 151 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 75 zastępów ochotniczych straży pożarnych z dwunastu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (łącznie 842 ratowników). Podczas gaszenia pożaru zużyty lub zniszczony został sprzęt, który pracował bez przerwy przez kilka dni. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, który był na miejscu podczas trwania akcji ratowniczej, zapewnił o pomocy samorządu województwa w związku z poniesionymi przez jednostki stratami. Do koordynacji działań w tym zakresie gospodarz województwa wyznaczył wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego.

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris zakupiło dla 75 jednostek ochotniczych straży pożarnych biorących udział w gaszeniu pożaru:

• 88 wężów tłocznych W-52

• 114 wężów tłocznych W-75

• 17 kompletów ubrań specjalnych.

Środki w wysokości 15 tysięcy złotych umożliwiły remont samochodu strażackiego OSP Lipienek (gmina Lisewo w powiecie chełmińskim).

Dla Państwowej Straży Pożarnej Salutaris sfinansowało zakup 36 wężów tłocznych W-110 za 20 tysięcy złotych. Łączna wartość przekazanego sprzętu dla OSP i PSP oraz naprawa samochodu wyniosły 109 tysięcy złotych.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Materiał Promocyjny