Nowe zasady ochrony konsumentów w razie niezgodności towaru z umową zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Nowelizacja dotyczy zmiany ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Jest to implementacja dyrektyw unijnych. W założeniu służy ona wzmocnieniu ochrony konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych regulacji w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy, kiedy dochodzi do niezgodności towaru z umową.

Mniej czasu na rozpatrzenie