Partner relacji: Bank Pekao S.A.

O postrzeganiu Polski – i szerzej całego naszego regionu – jako miejsca do prowadzenia projektów inwestycyjnych przez podmioty zagraniczne, przewagach konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw i synergiach między spółkami Skarbu Państwa rozmawiali uczestnicy panelu Banku Pekao „Strategia wzrostu polskich przedsiębiorstw w dobie aktualnych wyzwań i dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego i geopolitycznego”, który odbył się podczas VII edycji Kongresu 590.

Potencjał dla banków

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, nawiązał do najnowszych doświadczeń z tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego i tego, o czym mówili zagraniczni partnerzy odwiedzający Dom Polski w Davos, oceniając szanse gospodarcze naszego regionu i Polski.

– Gdy spojrzymy na Europę, to Polska i inne kraje naszego regionu, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, to miejsca, na które inwestorzy patrzą z zainteresowaniem, do których zaglądają kooperanci szukający partnerów produkujących towary lokalnie w ramach europejskiej sieci powiązań. I to jest bardzo korzystna sytuacja. Gdy spojrzymy na naszych klientów, nie tylko z sektora spółek Skarbu Państwa, ale także z sektora średnich przedsiębiorstw w Polsce, to widzimy ogromną siłę, która wynika z faktu, że w Polsce firmy nie są przekredytowane. To oznacza, że wprawdzie korzystają one z finansowania bankowego, ale jednocześnie stoją bardzo silnie na fundamencie stworzonym z własnych środków. Ta pewna ostrożność jest istotną cechą w Polsce. Gdy porównamy wielkość kredytu do chociażby PKB, to jest to relatywnie mniejszy poziom niż w wielu krajach zachodnioeuropejskich – ocenił Leszek Skiba.

Dodał, że taka sytuacja oznacza dla banków szansę na zwiększanie finansowania przy określonej fazie i tempie rozwoju.

– Polskie firmy produkują nie tylko dobra finalne, ale bardzo często także komponenty. Chociaż w czasie pandemii polski eksport korzystał głównie z popytu na dobra finalne. Wprowadzone obostrzenia powodowały, że konsumenci w całej Europie musieli zrezygnować z korzystania z części usług, takich jak kino czy pójście do restauracji. W wyniku czego dysponowali nadmiarem środków, które chętniej przeznaczali na zakup nowej pralki, lodówki czy mebli. A odpowiedź na pytanie, kto jest numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o produkcję sprzętu AGD i mebli, brzmi: to oczywiście polskie firmy. Producenci mebli z Polski to silne przedsiębiorstwa, mocno obecne na zachodnich rynkach. Wiele polskich firm spożywczych także jest obecnych w wielu krajach, często pod markami międzynarodowych korporacji. Aktywność polskich firm widać w danych eksportowych – podkreślił. Podał także przykład dużej inwestycji ze strony spółki Skarbu Państwa, zmieniającej jej pozycję konkurencyjną.

– Uczestniczymy w projekcie Grupy Azoty – Polimery Police. To flagowy projekt w polskim przemyśle chemicznym. Niezmiernie ważne jest w nim to, że polska firma prowadzi tak wielką inwestycję, kluczową nawet w skali europejskiej. To zmienia poziom działania, a dzięki temu spółka „odjeżdża” konkurentom w Europie. Nie zdradzę żadnych sekretów, gdy powiem, że wiele dzieje się także w branży zbrojeniowej, gdzie również mamy partnerów. Następuje ogromna transformacja polskich spółek przemysłu zbrojeniowego. Ma ona miejsce od dłuższego czasu, nie tylko po 24 lutego, czyli po ataku na Ukrainę. To też pokazuje, jak ważna jest współpraca między sektorami – mówił Leszek Skiba.

Jego zdaniem taka sytuacja pokazuje, że jest nie tylko jeden fundament gospodarki, czyli eksport, ale są też inne równie istotne, i co więcej „jest ich wiele”.

– Ważny jest zdywersyfikowany rozwój, bo zawsze jakaś część polskiej gospodarki świetnie się rozwija. Myślę, że to właśnie widzą inwestorzy zagraniczni, patrząc na polską gospodarkę – podsumował Leszek Skiba.

Kluczowe synergie

Wojciech Krysztofik, dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zauważył, że w trakcie panelu zostało wskazanych kilka synergii, które realizowane są pomiędzy spółkami Skarbu Państwa.

– Zaczynając od podstawy wsparcia, czyli obszaru finansowego, który umożliwia realizację kolejnych projektów – powiedział Wojciech Krysztofik.

Przypomniał, że ostatnio pojawiło się kilka opracowań na podstawie danych Eurostatu, wskazujących na najbardziej perspektywiczne branże w Polsce.

– Na czołowych miejscach są m.in. właśnie przemysł meblarski, tytoniowy, papierniczy, ale również sektor tworzyw i przetwórstwo spożywcze – wymieniał przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych.

– Z tych danych cieszą dwie rzeczy. Pierwsza, że w wielu tych sektorach dominującą rolę mają polskie przedsiębiorstwa z kapitałem prywatnym. A druga to są wspomniane synergie i współpraca między spółkami Skarbu Państwa – podsumował Wojciech Krysztofik.

Partner relacji: Bank Pekao S.A.