Partnerem relacji jest Grupa LOTOS

Przed inwazją Rosji na Ukrainę rosyjski gaz zaspokajał ok. 40 proc. zapotrzebowania Unii na ten surowiec. Skala importu nie była jednak jednakowa. W przypadku krajów zachodnich i południowo-zachodnich były to ilości minimalne. Z kolei w przypadku naszego regionu – już bardzo znaczące, przekraczające 50 proc. Tak było np. w Niemczech, Bułgarii, Polsce, na Węgrzech czy Słowacji.

Jednak napaść Rosji na Ukrainę radykalnie zmieniła optykę na tym rynku. Unia zdecydowała o możliwie szybkim odejściu od rosyjskich surowców energetycznych.

– Ogłosiliśmy właśnie plan REPower EU, który składa się z trzech filarów. Pierwszym jest dywersyfikacja i odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych (…). Drugim jest efektywność energetyczna. Tu widzę ogromny potencjał: zmniejszenie ogrzewania w UE o 2 st. czy podobne w skutkach ograniczenie klimatyzacji pozwoliłoby na zaoszczędzenie energii równoważnej całym dostawom przez Nord Stream. I trzeci filar, najważniejszy, to masowe inwestycje w odnawialne źródła energii. Wiemy już, że są one dobre nie tylko dla klimatu, ale także dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i niezależności. Budowanie dodatkowych mocy produkcyjnych na całym świecie jest bardzo obiecujące (…). Oprócz tych trzech filarów mamy też plany awaryjne, które obejmują szereg działań: od efektywności, przez oszczędzanie energii, po ustalenie priorytetowych odbiorców. I nad tymi planami intensywnie pracujemy od wybuchu wojny – mówiła w tym tygodniu Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, w wywiadzie dla europejskich mediów, wśród których była „Rzeczpospolita”.

Decyzja o odchodzeniu od surowców energetycznych z Rosji postawiła pytania o tempo i sposób realizacji transformacji energetycznej UE. Choćby w przygotowanym wcześniej przez KE Europejskim Zielonym Ładzie gaz miał kluczową rolę jako paliwo przejściowe przy odchodzeniu od węgla w stronę źródeł zeroemisyjnych.

Jakie są więc przełomowe i perspektywiczne technologie, a także preferowane i niezbędne inwestycje związane z zieloną transformację? Jak je finansować? Jak gospodarować zasobami naturalnymi i energetycznymi oraz przestrzenią, wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego, kształtując jednocześnie racjonalne nawyki i konsumpcję? O tym będą rozmawiać uczestnicy panelu „Zielona transformacja w Europie. Czy trzeba przyśpieszyć działanie?” podczas tegorocznej, siódmej już edycji Kongresu 590.

Do udziału w debacie, której moderatorem będzie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, zostali zaproszeni: Jarosław Wróbel, wiceprezes ds. inwestycji i innowacji w Grupie LOTOS, Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska, Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny za badania i rozwój, innowacje i inwestycje, oraz Cristina Savescu, starsza ekonomistka na kraje UE w Banku Światowym.

Panel „Zielona transformacja w Europie. Czy trzeba przyśpieszyć działanie?”, czwartek, 23 czerwca, g. 13.30–14.15, sala Debaty 3.

Partnerem relacji jest Grupa LOTOS