Jeśli jako społeczeństwo chcemy być odpowiedzialni za los własny i los przyszłych pokoleń, musimy dokonać refleksji nad sposobem eksploatacji naszej planety. W tym celu kluczowe jest przedefiniowanie polityki surowcowej, tak by odpowiadała ona wyzwaniom współczesnego świata.

Może to nastąpić m.in. poprzez wykorzystanie potencjału surowców ziem rzadkich na terenie Polski, opracowanie nowych sposobów ich wydobycia oraz wskazanie całkowicie nowych surowców, mogących stanowić elementy transformacji energetycznej kraju. Jedno dziś wydaje się pewne – dotychczasowy model eksploatacji surowców wyczerpał już swoje możliwości. Dla budowy bardziej efektywnych, nowoczesnych, innowacyjnych, a jednocześnie przyjaznych środowisku gospodarek potrzebne są nowe rozwiązania. Jedną z opcji jest wodór, nazywany paliwem przyszłości.

Pandemia stała się dodatkowym czynnikiem definiującym ocenę tego, jak w obecnej sytuacji kształtują się ceny oraz atrakcyjność surowców naturalnych w kontekście globalnego kryzysu i zmian klimatycznych. Następstwem tych zjawisk jest przemodelowanie światowej gospodarki. A to z kolei pociąga za sobą konieczność działań na szczeblu krajowym.

Szanse i wyzwania związane z nową polityką i gospodarką surowcami będą także jednym z tematów poruszanych podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu 590. O tych zagadnieniach dyskutować będą Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji Grupy LOTOS, Artur Zawartko, wiceprezes spółki GAZ-SYSTEM, Paweł Ernst, dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii i Projektów Strategicznych w KGHM Polska Miedź, oraz Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Debata doskonale wpisuje się też w hasło przewodnie tegorocznej edycji kongresu: „Nowe możliwości".

Panel „Kluczowe surowce dla gospodarki przyszłości" odbędzie się 6 października, początek o godz. 17.30.

Partner relacji: Grupa LOTOS