Jeszcze do niedawna pisma w postępowaniu administracyjnym prawie zawsze były doręczane przez organ za pośrednictwem operatora pocztowego. Strony oczekiwały zatem na korespondencję, a po zapoznaniu się z nią, mogły podjąć odpowiednie czynności. W ostatnich latach katalog możliwych sposobów przekazywania wiadomości ulegał jednak stopniowemu poszerzeniu, m.in. poprzez wykorzystanie drogi elektronicznej. Jednocześnie wprowadzono możliwość większego zastosowania znanego już wcześniej tzw. doręczenia przez obwieszczenie, które wymaga większej aktywności od samej strony. Jego zaletą jest niewątpliwie stosunkowo łatwy dostęp do informacji, jak i uproszczenie samej procedury informowania, która niejednokrotnie generuje znaczne koszty, zwłaszcza przy wielości stron postępowania.