Ocena efektywności projektów PPP – obowiązek czy ograniczenie ryzyka?

Jednym z kluczowych czynników sukcesu projektów PPP są właściwie przygotowane analizy przedrealizacyjne, uwzględniające ocenę korzyści jakie mogą wynikać z zastosowania formuły partnerstwa.

Publikacja: 30.12.2019 17:45

Ocena efektywności projektów PPP – obowiązek czy ograniczenie ryzyka?

Foto: Adobe Stock

Znowelizowana ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadziła od września 2018 roku obowiązek sporządzania oceny efektywności. Każdy podmiot publiczny, jeszcze przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego, powinien porównać możliwe formy realizacji przedsięwzięcia i ocenić korzyści, jakie mogą wynikać z zastosowania PPP. Wymóg ten dotyczy wszystkich projektów PPP, niezależnie od ich wielkości, czy też przewidywanej procedury wyboru partnera prywatnego. Ocenę efektywności należy więc wykonać nie tylko dla dużych przedsięwzięć, ale także dla małych projektów z opłatą za dostępność, jak również projektów PPP w formule koncesji. Ustawa o PPP nie określa przy tym metodologii, jaką należy stosować do przeprowadzenia analiz. Wskazuje natomiast w art. 3a ust 2 otwarty katalog czynników, jakie podmiot publiczny powinien w szczególności uwzględniać dokonując wspominanej oceny.

Pozostało 91% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości