Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego reguluje zasady wypowiadania umów najmu lokatorom. Zdarza się, że pozostają oni w lokalu korzystając z niego także po ustaniu stosunku najmu. Wtedy właściciel zmuszony jest uzyskać wyrok eksmisyjny przeciwko lokatorom, którego wyegzekwowanie nastręcza czasem wiele problemów. W określonych przypadkach sąd orzeka w wyroku eksmisyjnym o uprawnieniu osób bezprawnie zajmujących lokal do lokalu socjalnego i czyni to z urzędu, biorąc pod uwagę m.in. sytuację materialną lokatorów, ciążę czy zamieszkiwanie z małoletnim. W takim przypadku sąd orzekając o eksmisji wstrzymuje opróżnienie lokalu socjalnego do czasu zaproponowania dawnym lokatorom lokalu socjalnego. Propozycję najmu lokalu socjalnego powinna przedstawić byłym lokatorom właściwa terytorialnie gmina.