Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych jednej z dróg znajdujących się na jej terenie. Ulica zlokalizowana była na trzech działkach ewidencyjnych. Kilka miesięcy później wojewoda zaskarżył tę uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Organ nadzoru domagał się uchylenia uchwały w całości. Jego zdaniem rada gminy podejmując taką uchwałę rażąco naruszyła przepisy ustawy o drogach publicznych. W stanie faktycznym sprawy gmina była jedynie samoistnym posiadaczem trzech działek ewidencyjnych na których znajdowała się ulica. Wojewoda zwrócił uwagę, że w momencie podejmowania uchwały i sporządzenia skargi do sądu administracyjnego gmina nie była właścicielem nieruchomości, a w urzędzie wojewódzkim prowadzone było niezakończone postępowanie w sprawie komunalizacji działek wskazanych w uchwale.