Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, to wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony – stanowi art. 7a Kodeksu postępowania administracyjnego (pełna treść przepisu patrz tabelka). I choć od ponad trzech lat jest on obowiązującym prawem, to wymóg jego stosowania przez organy nadal nie jest oczywisty. Co więcej, jego praktyczne wykorzystanie wciąż budzi obawy. Wynikająca z niego możliwość nie powinna być jednak pomijana, zwłaszcza z uwagi na konsekwencje związane z ewentualną wadliwością późniejszej decyzji. Warto z niej także korzystać, aby zbliżać się do oczekiwanego przez stronę rezultatu, nawet jeżeli jest ona zmuszona z własnej inicjatywy przypomnieć organowi o jej istnieniu.