Odpowiednie projekty, oferujące pomoc szkoleniową, doradczą i finansową, przygotują powiatowe urzędy pracy. Wnioski o ich dofinansowanie będą mogły składać w okresie od trzeciego do 16 września. Wszystko to w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy" programu „Wiedza, edukacja, rozwój".

Szkolenie i firma