Zanim wioślarstwo stało się dyscypliną sportową, wcześniej było odmianą transportu wodnego.  Na czym polega wioślarstwo? Na wprowadzeniu w ruch łodzi przy pomocy siły mięśni wiosłującego używającego wioseł jako dźwigni prostej, które oparte są w obrotowych dulkach przymocowanych na odsadniach znajdujących się na burtach łodzi. Wisłujący siedzi plecami do kierunku ruchu łódki, a sternik jest zwrócony twarzą w kierunku płynięcia łodzi, leży w części dziobowej lub siedzi z tyłu.

Wioślarstwo było popularne już w czasach starożytności, jako forma transportu wodnego. Pierwsze zawody wioślarskie organizowane były przez plemiona Indian Ameryki Północnej, plemiona afrykańskie i ludy Polinezji. Wioślarstwo najbardziej rozwijało się w Anglii. W 1892 rozegrano pierwsze mistrzostwa Europy. Osiem lat później wioślarstwo wprowadzono do igrzysk olimpijskich. Od 1974 rozgrywane są corocznie mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn. W Polsce w 1878 roku założono Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, które skupiało burżuazję i inteligencję warszawską.

Wśród  najpopularniejszych wioślarzy zrzeszonych w Towarzystwie byli między innymi pisarze: Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. W 1907 roku powstał Komitet Regatowy, przekształcony później w Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, który z sukcesami funkcjonuje do dzisiaj, kształcąc wciąż kolejnych mistrzów, wśród których jest choćby Adam Korol, który w 2015 roku był ministrem sportu i turystyki. Dzisiaj największe nadzieje w polskim wioślarstwie wiąże się z Magdaleną Fularczyk i Natalią Madaj.

Konkurencje wioślarskie:

Mężczyźni (M)

1x (jedynka),

2x (dwójka podwójna),

2- (dwójka bez sternika),

4x (czwórka podwójna),

4- (czwórka bez sternika),

8+ (ósemka),

2+ (dwójka ze sternikiem),

4+ (czwórka ze sternikiem)

Kobiety (W) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+

Mężczyźni waga lekka (LM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+

Kobiety waga lekka (LW) 1x, 2x, 4x

Niepełnosprawnni (A): 1x, 2x, 4+

Mężczyźni do lat 23 (BM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 4+

Kobiety do lat 23 (BW) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-

Mężczyźni wagi lekkiej do lat 23 (BLM): 1x, 2x, 2-, 4x, 4-

Kobiety wagi lekkiej do lat 23 (BLW) : 1x, 2x

Juniorzy (JM) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 4+

Juniorki (JW) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+


Konkurencje wioślarskie znajdujące się w programie Igrzysk Olimpijskich:


Mężczyźni (M) 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+

Kobiety (W) 1x, 2x, 2-, 4x, 8+

Mężczyźni waga lekka (LM) 2x, 4-

Kobiety waga lekka (LW) 2x