Irma Veberić, dyrektor generalna Roche Polska

Publikacja: 16.05.2023 09:00

Materiał powstał we współpracy z Roche Polska

Jakie szanse dla pacjentów tworzy spersonalizowana opieka medyczna?

Spersonalizowana opieka zdrowotna jeszcze kilka lat temu była tylko teorią. Dziś możemy powiedzieć, że to już nie teoria. Wiemy dokładnie, co trzeba zrobić. Działania powinny opierać się na czterech filarach. Pierwszy z nich to właściwa diagnostyka i kompleksowe profilowanie genomowe. To pozwala nam zidentyfikować właściwych pacjentów. Drugi filar jest związany z wyborem odpowiedniego leczenia dla dobrze zdiagnozowanego pacjenta. Medycyna dzisiaj potrafi działać bardzo precyzyjnie, dzięki czemu możemy wybrać odpowiedni lek, odpowiednią terapię. Oczywiście – i to jest trzeci filar – kluczowy jest dostęp do tych leków, terapii, do szpitali. Czwarty filar to regularne monitorowanie stanu pacjenta.

W jaki sposób zmieni się opieka medyczna po wprowadzeniu tych czterech filarów?

Myślę, że po prostu będziemy w stanie ratować ludzi. Co roku w Polsce umiera ponad 120 tysięcy pacjentów onkologicznych. Jeśli więc bylibyśmy w stanie uratować część z nich, to na pewno warto. Ale po drugie, jeśli chodzi o system, to dzięki spersonalizowanej opiece zdrowotnej może się on zasadniczo zmienić, stać się bardziej zrównoważonym i odpornym. A tego właśnie potrzebujemy. System, który mamy w Polsce, a także globalnie, po prostu nie działa efektywnie. I dlatego potrzebujemy pilnych zmian. Wiemy, co trzeba zmienić i wiemy jak to zrobić. Co więcej, mamy duże wsparcie, chociażby ze strony technologii, które potrafią gromadzić bardzo dużo danych. Dzisiaj te dane są takie pływające, niewiele z nimi robimy. Ale kiedy zaczną być w sposób skuteczny wykorzystywane, dojdziemy do znaczących spostrzeżeń i rozwiązań, system nauczy się działać w oparciu właśnie o dane. Skorzystają na tym pacjenci, skorzystają na tym systemy opieki zdrowotnej. Dzięki gromadzeniu danych rzeczywistych w świecie, możemy zrewolucjonizować spersonalizowaną opiekę zdrowotną.

Czy te procesy są możliwe do wprowadzenia w Polsce?

Oczywiście. Nie jestem Polką, ale naprawdę podziwiam technologię i wiedzę ludzi, których tu mamy. Mamy w Polsce wszystkie możliwości. Ale same technologie, blockchain, sztuczna inteligencja i wiedza dotycząca filarów to za mało. Potrzebujemy współpracy, partnerstw ponieważ nikt nie jest w stanie rozwiązać tego problemu samodzielnie. Jestem przekonana, że kiedy będziemy otwarci na współpracę, możemy spersonalizować polską ochronę zdrowia bardzo skutecznie.

Jako Roche deklarujecie takie otwarcie na współpracę?

Absolutnie. Staramy się być katalizatorem, współtwórcą reformy opieki zdrowotnej w Polsce, transformacji, której celem jest lepsza, spersonalizowana opieka zdrowotna dla każdego. Powinniśmy dążyć do tego, żeby zlikwidować lukę między Polską a krajami Europy Zachodniej. Polacy mają wiedzę i wolę, aby to robić i jesteśmy w stanie to zrobić.

Jednak wprowadzenie tych procesów będzie kosztowne. Czy opłacalne?

Przede wszystkim musimy zmienić sposób myślenia. Wszystkie inwestycje w opiekę zdrowotną traktujemy jako koszt. To prowadzi do niechęci wobec zmian. A przecież inwestycje musimy traktować jako inwestycje właśnie. Zdrowsi Polacy sprawią, że Polska będzie znacznie bardziej konkurencyjna na świecie. Po pierwsze powinna nastąpić zmiana sposobu myślenia. Czyli myślmy o inwestycjach a nie o kosztach. I myślmy o pieniądzach, które już są. Dane mówią, że około 20 proc. pieniędzy na opiekę zdrowotną jest wykorzystywanych nieefektywnie. Czyli rzeczą podstawową jest zidentyfikowanie nieefektywności i skuteczne wykorzystanie tych 20 proc. Czyli przede wszystkim efektywność systemu.

Czy Polska jest na początku drogi w kierunku spersonalizowanej opieki zdrowotnej czy już coś w tym kierunku zrobiono?

Chciałbym powiedzieć, że nie jesteśmy na początku. Ale tak naprawdę jesteśmy gdzieś w okolicach tego początku i najpierw będziemy musieli zrobić małe kroki. Musimy być cierpliwi wobec siebie, ale mieć silną determinację, żeby wprowadzać zmiany.

Materiał powstał we współpracy z Roche Polska

Materiał partnera
Widzimy ogromny potencjał badawczy w Polsce
Materiał partnera
Kluczowe w opiece zdrowotnej są innowacje
Impact
W biznesie kluczowe jest słuchanie swoich pracowników
Impact
Końca historii nie będzie
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Impact
Mocne polskie targi
Impact
Poznań centrum debat o gospodarce