Partnerem rozmowy jest Żabka sp. z o.o.

Co znaczy dla pani i pani firmy odpowiedzialność w biznesie?

Odpowiedzialność i tematy ESG są częścią naszej strategii biznesowej. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą ofertę dla klientów i franczyzobiorców, a także za relacje z naszymi pracownikami i dostawcami. Bierzemy również odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko.

Co to znaczy, że bierzecie odpowiedzialność np. w kwestii środowiskowej?

Jako pierwsza sieć handlowa wprowadziliśmy butelki pochodzące w 100 proc. z recyklingu (tzw. rPET) we własnych markach: w Foodini, sokach Wycisk, shotach S! i wodzie Od Nowa. Specjalny znak i hasło prezentowane na opakowaniu są gwarancją tego, że butelki te nie powstały z pierwotnego plastiku, a wcześniej wytworzone odpady zostały zagospodarowane jako surowce. Daje to klientom pewność, że ich wybór jest dobry nie tylko dla zdrowia, ale także dla planety.

W strategiach ESG podnosi się także kwestie odpowiedzialności firmy względem pracowników.

Czujemy wielką odpowiedzialność za pracowników, ponieważ bezpośrednio i pośrednio tworzymy ponad 40 tys. miejsc pracy.  

Bardzo ważna jest dla nas włączająca kultura organizacyjna, promująca różnorodność. Każdy jest u nas mile widziany bez względu na wyznanie, kolor skóry i przekonania polityczne. W naszej firmie dbamy o równość, także jeśli chodzi o płeć. Z dumą mogę powiedzieć, że w zarządzie Żabki mamy po 50 proc. kobiet i mężczyzn.

To rzadkość w polskim biznesie.

Podpisaliśmy również Kartę różnorodności, a także stworzyliśmy stanowisko menedżerki ds. równości i włączającej kultury organizacyjnej. Postanowiliśmy się upewnić, że wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w naszej organizacji są równe w obliczu wykonywania tej samej pracy. Przystąpiliśmy do uzyskania znaku „EQUAL-SALARY”, certyfikacji, która jest wystawiana przez zewnętrzną organizację. W tym roku uzyskamy ten certyfikat i będziemy mogli formalnie powiedzieć, że pracownicy wykonujący tę samą pracę mają tę samą płacę.

Ale dlaczego to wszystko robicie? Bez tego byłoby pewnie taniej i łatwiej.

Dziś kwestie środowiskowe i odpowiedzialność społeczna przestają być tylko elementem kreowania wizerunku, a zaczynają być podstawą myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość. Klienci chcą się zdrowiej odżywiać i chcą kupować dobre produkty. Franczyzobiorcy chcą nie tylko prowadzić dochodowy biznes, ale też wspierać lokalną społeczność. Pracownicy – szczególnie młode pokolenie – nie myślą tylko o pracy. Chcą się rozwijać i mieć pozytywny wpływ na środowisko. Do tego rynki finansowe, w tym inwestorzy i ubezpieczyciele, dziś oczekują od firm nie tylko dobrych wyników finansowych, ale też pozytywnego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

W jaki sposób dokumentujecie dla rynku swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Od kilku lat publikujemy Raport Odpowiedzialności, który stanowi kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez Żabkę w obszarze zrównoważonego rozwoju. Choć nasza spółka nie jest zobowiązana wymogami formalnymi do raportowania ESG, publikacje zostały sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania finansowego - Global Reporting Initiative (GRI). Dodatkowo, zarówno ubiegłoroczny, jak i tegoroczny raport, który wydamy w kolejnym miesiącu, został poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora. Zewnętrzny audytor weryfikuje wybrane wskaźniki, które są najbardziej istotne z perspektywy różnych grup interesariuszy. Ogłosiliśmy także strategię dekarbonizacyjną, w której mówimy o tym, jak zmniejszymy ślad węglowy. Jesteśmy pierwszą firmą handlową w Europie Środkowej i pierwszą firmą w Polsce, która poddała plan dekarbonizacyjny zewnętrznej walidacji przez organizację SBTi (Science Base Target Initiative), która w sposób naukowy potwierdza, że nasze plany, by osiągnąć założony cel redukcji śladu węglowego, są realne.

Jakie są dalsze plany w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Nasza strategia opiera się o cztery filary: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. I w każdym z obszarów podejmujemy działania, dla przykładu: w tej chwili produkty marki własnej przechodzą reformę i krok po kroku oznaczamy je symbolem Nutri-Score. Jest to sposób znakowania żywności, który podpowiada klientowi, jakich produktów powinien jeść więcej, a których mniej. Wszystko jest dla ludzi, ale odpowiedzialne wybory tuż przy półce sklepowej znacząco wpływają na to, jak żyjemy i jaką mamy dietę. Zainwestowaliśmy też – jako Grupa Żabka – w spółkę Maczfit zajmującą się kateringiem dietetycznym. Dajemy ludziom szansę zamawiania dobrze zbilansowanej diety, składającej się z pięciu posiłków dziennie. Rozwiązanie to ogranicza straty żywności i zwalnia z konieczności robienia dodatkowych zakupów. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to wspólnie z TUW PZUW zaoferowaliśmy – jako pierwsza sieć franczyzowa w Polsce – ubezpieczenie zbiorowe zwiększające bezpieczeństwo finansowe franczyzobiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z różnymi ryzykami, w tym z ryzykiem finansowym, niemniej „Polisa na biznes” pozwala je zminimalizować i otworzyć ofertę franczyzową dla szerszej populacji osób. Podjęte działania oraz dalsze plany w zakresie ESG omawiamy szczegółowo w Raporcie Odpowiedzialności, który opublikujemy już w czerwcu. Zachęcam do zapoznania się z lekturą.

Partnerem rozmowy jest Żabka sp. z o.o.