Partnerem rozmowy jest Roche Polska

Jak w naszym kraju wykorzystujemy potencjał płynący z cyfryzacji i nowych technologii? Pytam w szczególności o te rozwiązania w sektorze zdrowia.

Z dużym uznaniem i nadzieją patrzymy na wiele zmian technologicznych, które nastąpiły w Polsce w systemie ochrony zdrowia w okresie ostatnich kilku lat. Na pewno pandemia przyspieszyła te zmiany. To prawie 16 mln użytkowników Internetowego Konta Pacjenta. Ponad miliard wystawionych e-recept. To są liczby, które robią wrażenie i pokazują, że te zmiany są możliwe. Te zmiany przynoszą nie tylko wymierne korzyści dla pacjenta, ale również dla systemu ochrony zdrowia, w którym jesteśmy w stanie efektywniej i w bardziej zrównoważony sposób wykorzystywać zasoby. Musimy również pamiętać, że na poziomie Unii Europejskiej coraz więcej środków będzie wydawanych na digitalizację i sztuczną inteligencję, co pokazuje rolę tego obszaru. I również w Polsce digitalizacja będzie odgrywała coraz większe znaczenie w systemie ochrony zdrowia, bo de facto nie ma innej drogi, jeśli chodzi o wzrost wydajności, niż właśnie użycie nowych technologii w systemie ochrony zdrowia na różnych płaszczyznach.

No tak, ale podczas pandemii, nie tylko zresztą w Polsce, narósł tzw. dług zdrowotny, czyli – mówiąc potocznie – zaległości w leczeniu społeczeństwa. I w jaki sposób digitalizacja, te nowoczesne narzędzia mogą pomóc w likwidacji tego długu?

Prawdą jest, że dług zdrowotny urósł w czasie pandemii. Jako Roche staramy się patrzeć na wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia w sposób kompleksowy, holistyczny. Mianowicie patrzymy na całą ścieżkę pacjenta od diagnostyki poprzez leczenie aż po monitorowanie. Patrzymy również na efektywność terapii. I tak naprawdę te nowoczesne technologie odgrywają i będą odgrywały coraz większą rolę na każdym etapie ścieżki pacjenta, wzmacniając efektywność systemu. Musimy jednak pamiętać, że rozwiązania technologiczne to jeden element, a drugi to ich wdrożenie. W tym obszarze potrzebujemy partnerstwa strony prywatnej i strony publicznej. Jednym z przykładów, łączącym według nas nowoczesne technologie z partnerstwem, jest projekt, który prowadzimy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pod egidą Warsaw Health Innovation Hub wspólnie z Agencją Badań Medycznych. Projekt nazywa się Similar Case Data Base. To przedsięwzięcie, które koncentruje się na leczeniu raka płuca. Za pomocą nowych rozwiązań bioinformatycznych pozwoli na skrócenie ścieżki pacjenta. Mamy również nadzieję, że pośrednio doprowadzi do większej dostępności nowoczesnej diagnostyki i to przełoży się na stosowanie medycyny spersonalizowanej i ostatecznie poprawi jakość i długość życia pacjentów.

A jakie jeszcze inne rozwiązania Roche są w stanie wspomóc pacjenta od strony cyfrowej, jeśli chodzi o możliwość dostępu do systemu ochrony zdrowia czy tempa leczenia?

Jako Roche widzimy szanse i możliwości w szeroko rozumianych nowych technologiach, digitalizacji i sztucznej inteligencji. Globalnie inwestujemy 3 mld franków szwajcarskich w tzw. digital health. Nawiązaliśmy kilka globalnych partnerstw, m.in. z firmą Foundation Medicine czy Flatiron, gdzie wspólnie pracujemy nad połączeniem nowoczesnej diagnostyki z danymi ze świata rzeczywistego, żeby proponować nowatorskie rozwiązania. W tym tygodniu podpisaliśmy kolejne strategiczne partnerstwo z firmą Kaiku Health, z którą będziemy koncentrować się na digitalizacji monitorowania pacjentów w obszarze onkologicznym.

To pokazuje, że staramy się wypełniać nowymi technologiami różne etapy ścieżki pacjenta. Część z tych rozwiązań jest już dostępna w Polsce. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również pozostałe będą dostępne.

Oprócz tego, co się dzieje globalnie, inwestujemy również tutaj, w Polsce. Mamy nasz hub IT, czyli globalne centrum usług informatycznych, w którym ponad 500 specjalistów pracuje nad szeregiem rozwiązań, m.in. w zakresie wspomagania badań klinicznych i diagnostyki leczenia z użyciem najnowszych technologii.

Partnerem rozmowy jest Roche Polska